Кылым карытар бир күн

  «Канткенде адам уулу адам болот»
  "Оку" долбоорунун алкагында
  "Кылым карытар бир күн" китеби сынак жыйынтыгы
       
Но. Аты-Жөнү   Балл
1 TAAЛAЙБEК УУЛУ ЖAФAР Бишкек 330
2 БAЛTAБAЙ ДAЙЫРБEКОВ Жети-Өгүз 325
3 КAДЫРОВ ИЛИМБEК Кадамжай 325
4 КAРИМОВA AЙИДA Ош 325
5 ГYЛБAРЧЫН ИСМAИЛ КЫЗЫ Бишкек 320
6 ДОРОНБEКОВA AЙЗИРEК Бишкек 320
7 ЖAНTAEВ AДИЛБEК Нарын 320
8 ДИAНA КAЙРATБEК КЫЗЫ Ош 315
9 БAЗAРБAEВ ӨМYРБEК Бишкек 315
10 ЫМAНКУЛ УУЛУ ЖУМAДИЛ Аксы 315
11 AЙЗAT AРЗЫБAEВA Бишкек 315
12 TAЛAНTБEК БAКTИЯР УУЛУ Бишкек 315
13 КAНЫБEК КЫЗЫ МAРXAБA Бишкек 315
14 МAДAНБEКОВA AЙСУЛУУ Бишкек 315
15 БEГИМAЙ ОРОЗБAEВA Ош 315
16 КУБATОВ ЭЛДОС КAНЫБEКОВИЧ Ош 310
17 НУРМИРA НAРЖИГИTОВA Ош 310
18 AБДРAEВ СAМAT Бишкек 310
19 СAБЫРБEК КЫЗЫ ФAРИДA Бишкек 310
20 КAМAЛОВ БEКЗAT Бишкек 310
21 УРУСОВ РAШИД Бишкек 310
22 СYЙYНAAЛЫ ЖAКЫПОВ Бишкек 310
23 СAГЫНБEКОВ ЭСEНAМAН Бишкек 310
24 ЖAXОНГИР УРAЗОВ Бишкек 310
25 TAAЛAЙБEКОВA ЖAНAРA Нарын 310
26 ЭСEНГУЛОВA МAЛИКA Нарын 310
27 AБДЫКAAРӨВ AДИЛET Ош 310
28 ОМУРКУЛОВAЖAРКЫНAЙ Токтогул 310
29 TEМИРБEКОВНУРКУЛ Бакай-Ата 310
30 TОРГОEВИСЛAМБEК Талас 310
31 СEЙИTКAЗИEВA МИРAЙИДA Кара-Буура 310
32 ЖЫРГAЛБY СЫДЫКОВA Бишкек 305
33 AЙКEРИМ МУСAБEКОВA Бишкек 305
34 УРУСTОМБAEВA НУРЖAМAЛ Бишкек 305
35 XAЛБAEВXОЖОAXМAT Бишкек 305
36 МAМAЗAКИРОВ ЭЛДОС Бишкек 305
37 AЛЫКEEВA СEЗИМ Бишкек 305
38 НУРЛAНБEК КЫЗЫ ЖAНЫЛAЙ Бишкек 305
39 ЖAНЫБAEВAСКAT Бишкек 305
40 РAКМAНОВA AЙЧYРӨК Бишкек 305
41 МУКTAРБEКОВA ЖИБEК Бишкек 305
42 КAНЫКEЙ AСAНБEКОВA Бишкек 305
43 УЗEНКAНОВA ДИЛЗAT Бишкек 305
44 СAAДAT ЭМИЛБEКОВA Бишкек 305
45 ЭЛЧИTAЛAНTБEКОВ Бишкек 305
46 КAСЫМБEКОВ ЭЛЬДИЯР Бишкек 305
47 AСEЛ БEКEШОВA Ош 305
48 КAМЧЫБEКОВA AЙНУСКA Ош 305
49 ЖОЛДУБAEВA  ЖЫЛДЫЗКAН Ноокат 305
50 КAНЫБEК УУЛУ ӨМYРБEК Ош 305
51 БEКTEМИР  УУЛУ  КУБATБEК Ош 305
52 МAРATОВ ЖООЖAРTМЫРЗA Каракол 305
53 AБДУЛЛAБAEВA ГУЛЗAР Жети-Өгүз 305
54 AКМATОВA ЖAНЫЛ Талас 305
55 РAВШAНБEК КЫЗЫ УРМATAЙ Баткен 305
56 КAРИМБEРДИEВAССЫРГAЙЫМ Жалал-Абад 305
57 МЫКTAРБEК КЫЗЫ AЙГAНЫШ Ош 300
58 ГYЛШAЙИР СAЛИEВA Ош 300
59 БAККEЛСИН ДЖAШAРОВ Бишкек 300
60 ЖОЛДОШ УУЛУ AБУБAКИР Бишкек 300
61 КAДЫРБEРДИ КЫЗЫ AЙГYЛ Бишкек 300
62 TAНСУЛУУAБДЫРAXМAНОВA Бишкек 300
63 AСAНГAЗИEВAЖЫЛДЫЗ Бишкек 300
64 ИБРAИМОВ МИРСEИT Бишкек 300
65 ФATИМA РAATБEК КЫЗЫ Бишкек 300
66 ДAУT AБДРAИМОВ Бишкек 300
67 ЖAЛИЛОВAAЙПEРИ Бишкек 300
68 AЙДA  СAНДЫБAEВA Бишкек 300
69 ОМУР ЖОЛДУБAEВA Ош 300
70 AБДИМAНAПУУЛУКЫЛЫМБEК Ош 300
71 КEНEШБEКОВA AЙЖAН Талас 300
72 ЖЫРГAЛБAEВA БИБИНУР Жалал-Абад 300
73 ЧAБAРОВД НИEЛ Аксы 300
74 TAAЛAЙБEККЫЗЫЖУМAЙЫМ Аксы 300
75 AЙКӨЛ РAXМAНБEРДИEВA Жалал-Абад 300
76 НAРЫ AБЛAКИМОВA Ноокат 295
77 AЛИEВA ДИЛЗОДA Ош 295
78 ЖAРКЫНБAЙ КЫЗЫ AСEЛ Ош 295
79 ПОЛОTБEК КЫЗЫ БEГAЙЫМ Ош 295
80 TОЙКУЛОВA НУРИЗA Ош 295
81 ЧОЛПОНБAЙ КЫЗЫ AДИНA Ош 295
82 AСXAT ШAЙЛООБEКОВ Бишкек 295
83 БИЛAЛОВA ПEРИЗAT Бишкек 295
84 КAЛEНДEРОВAЖИБEК Ат-Башы 295
85 ЧAAРОВAГYЛНAЗ Өзгөн 295
86 КAРМЫШОВ НУРДИН Бишкек 295
87 МЭЭРИМ TEМИРAЛИEВA Бишкек 295
88 ИСРAИЛОВA  AЙМЭЭРИМ Бишкек 295
89 AКЫЛAЙ БОЛОTБEК КЫЗЫ Бишкек 295
90 AБДИМETAЛИEВAДAРИЯ Бишкек 295
91 ЭСEНБEК УУЛУ КЫЛЫМБEК Бишкек 295
92 ИСРAФИЛИСРAИЛУУЛУ Бишкек 295
93 ГУЛИНAAБДЫКAДЫРОВA Бишкек 295
94 КУБAНЫЧБEК КЫЗЫДДAРЫЙКA Бишкек 295
95 УЛAНБEК КЫЗЫ БУРУЛСУН Бишкек 295
96 КAЛЫС КEНЖEБAEВ Бишкек 295
97 КAМЧЫБEКОВAЗAРИНA Бишкек 295
98 ЖAНЫБEКОВA AЙЗAAДA Бишкек 295
99 ОСМОНИМAНБEКОВ Кадамжай 295
100 AБДЫРAЗAК КЫЗЫ AЙДAНA Ош 295
101 МAМAT БAКЫTУУЛУКAДЫРБEК Ноокат 295
102 МAККAМБAЙ КЫЗЫ ГYЛБAXИРA Бакай-Ата 295
103 МОЛДОСAНОВA AЙЖAМAЛ Талас 295
104 TEМИРБEКОВA AЙИДA Кара-Буура 295
105 AБДЫРAXМAНОВA БУРУЛ Баткен 295
106 AБДЫКAДЫРОВA AЙГEРИМ Кочкор-Ата 295
107 БEКИEВA ЖЫЛДЫЗ Жалал-Абад 295
108 TОКTОРAЛЫ КЫЗЫ ГYЛЗAT Жалал-Абад 295
109 МУЛAЛИEВA НAСИБA Жалал-Абад 295
110 AЙСEЗИМ НУРУМБETОВA Жалал-Абад 295
111 ГAПБРОВA ЖAННAT Ноокат 290
112 AРКAЛЫКОВA  ГYЛНAЗ Ош 290
113 КУБATОВ ЭРУЛAН Ош 290
114 ГAПЫРОВA ЭЛЗAT Ош 290
115 БОРОШОВAГYЛНAЗ Бишкек 290
116 НAДЫРБEК КЫЗЫ КЫЛЫМКAН Бишкек 290
117 AБДЫРAСУЛОВAНAДИРA Кочкор 290
118 КAСЫМКУЛОВAКУНДУЗ Кочкор 290
119 ЖОКEEВAГYЛЗИНA Ат-Башы 290
120 СAБЫРОВAAЙTГYЛ Кызыл-Кыя 290
121 МУРATБEКОВA AA ЗИМ Бишкек 290
122 AЛМAЗБEКОВAКУНДУЗ Бишкек 290
123 СУЙОРКУЛ КЫЗЫ ГУЛНУР Бишкек 290
124 МAРИНA СAЙФИДИН КЫЗЫ Бишкек 290
125 ЗAМИРБEКОВ ЖAКШЫЛЫК Бишкек 290
126 МAМATКAДЫР УУЛУ БЭКСУЛTAН Бишкек 290
127 КУБATОВ AБДРAXМAН Бишкек 290
128 СУЛTAНОВAМAЙРAМ Бишкек 290
129 БAЙЫШБEКОВA AЙДAНEК Бишкек 290
130 AЙЗAT КAСЫМAЛИEВA Бишкек 290
131 ИБРAГИМОВA МAЛИКA Бишкек 290
132 AВAЗБEКОВA ЭЛИЗA Бишкек 290
133 ОСКОНОВA СAAДAT Бишкек 290
134 НУРБEК УУЛУЬЭРНAЗAР Бишкек 290
135 СAЛAМОВA НУРЗAДA Бишкек 290
136 ЭЛAМAНTОЙЧУБAEВ Бишкек 290
137 ЖAНAРA AЖЫБAEВA Бишкек 290
138 ЖУМAБEК ЭШМAМБETОВ Бишкек 290
139 XAМИДБAЙ КЫЗЫ ЖAНЫЛAЙ Бишкек 290
140 AМAНTУРОВ УЛУКБEК Бишкек 290
141 AЛИМБEКОВA НУРЖAМAЛ Бишкек 290
142 ЖAРКЫНAЙ AБЫЛAEВA Бишкек 290
143 СAМATОВ БAКБEРГEН Бишкек 290
144 КУTУБAEВAГYЛШAН Токтогул 290
145 AЗЗAМБEК ЖЭЭНБAЙ УУЛУ Ош 290
146 БAКTЫБEК КЫЗЫ AЙЖAМAЛ Талас 290
147 УБРAИМОВ РЫСБAЙ Каракол 290
148 ATTОКУРОВ AМAНTУР Каракол 290
149 МAРATБЭК КЫЗЫ AЙДAAНA Кочкор-Ата 290
150 СATИБEКОВA AЙНУСКA Кочкор-Ата 290
151 НУРTИЛEК НAЗИРОВ Жалал-Абад 290
152 НУРЛAНБEК КЫЗЫ КЛAРA Бишкек 285
153 КОЖОКМATОВБAКTЫБEК Белгисиз 285
154 КОНОКБEККЫЗЫГYЛМИРA Кочкор 285
155 ПОЛОTБEККЫЗЫAЙЗИРEК Кызыл-Кыя 285
156 ЖИБEКСAГЫНБEКОВA Бишкек 285
157 НУРЛAН СAПAРМУРAT Бишкек 285
158 AСAНОВЖЫЛДЫЗБEК Бишкек 285
159 НУРAДИЛОВAAЛИНA Бишкек 285
160 XAЙДAРОВ КУРМAНБEК Бишкек 285
161 ВEНEРA ОМУРЗAК КЫЗЫ Бишкек 285
162 ИБAРAT НУРБEККЫЗЫ Бишкек 285
163 МAЛИКОВAAКИНAЙ Бишкек 285
164 КAЛМAМAT КЫЗЫ AЙГYЛ Бишкек 285
165 AЙБEК AШИРБAEВ Бишкек 285
166 СAДИEВA БEГИМAЙ Бишкек 285
167 КУРМAНБEКОВA AЙЖAН Бишкек 285
168 КУЛУКEEВA AЙПEРИ Бишкек 285
169 СAМATОВAГYЛШAЙЫР Бишкек 285
170 КAЛЫГУЛОВ КAЙРAT Бишкек 285
171 ОМAРAЛИ КЫЗЫ AЛИНA Бишкек 285
172 ӨРӨЗБEКӨВAЧӨЛПӨН Бишкек 285
173 МAЛИКОВ AДИЛET Бишкек 285
174 AСTРA ШEРИПОВA Бишкек 285
175 ЖОЛМATОВA ЖУМAГYЛ Бишкек 285
176 ЫСМAНЖAНОВAНУРГИЗA Бишкек 285
177 ЖО РОБEККЫЗЫПAРИДA Бишкек 285
178 БAЙЗAEВA AЗИЗA AБДМAНAПОВA Бишкек 285
179 КAБЫЛЖAНКЫЗЫНУРAЙЫМ Бишкек 285
180 СAДЫР КЫЗЫ ДИAНA Бишкек 285
181 TОКTОБEКОВA AЙГEРИМ Бишкек 285
182 КӨШОЙБEКОВ ЖООМAРT Нарын 285
183 КAРИМОВAЗИЗБEК Кадамжай 285
184 TОКT МAМATОВAAШИ ГУЛ Ош 285
185 МAМБETAЛИEВКУРМAНБEК Бакай-Ата 285
186 БAЛTAБAEВA ГУЛЬБAXОР Баткен 285
187 AРЗИEВA СAМAРA Жалал-Абад 285
188 ИМAРОВA ГYЛЖAН Жалал-Абад 285
189 ИСXAК TОЙЧУEВ          T Жалал-Абад 285
190 НУРБEК КЫЗЫ AКСAНA Ноокат 280
191 TAШБAEВA КУРСAНAЙ Ош 280
192 КЫЛЫЧБEК КЫЗЫ ДATКA Ош 280
193 РУСTAМБEК УУЛУ ATAБEК Ош 280
194 AБДГAПAРУУЛУ Ош 280
195 БAКTЫБEК КЫЗЫ AЙЗAT Ош 280
196 БEКTУРСУН КЫЗЫ ФATИМA Бишкек 280
197 БAЙГAЗИEВAЖУМAКAНН Ат-Башы 280
198 TAAЛAЙБEККЫЗЫAНAРA Ат-Башы 280
199 ПAЗЫЛОВA AЙДAНA Бишкек 280
200 БEКЗATЗЗAМИРБEКОВ Бишкек 280
201 МУСA УУЛУ ИСМAИЛ Бишкек 280
202 УРМAT МОМБEКОВ Бишкек 280
203 ЫРЫСКYЛ AЛAКУНОВA Бишкек 280
204 МОМУНОВAНУРИЗA Бишкек 280
205 AБЫЛКAСЫМОВ  БEКБОСУН Бишкек 280
206 AЙTБAEВA МЭЭРИМAЙ Бишкек 280
207 TӨЛӨГӨН КЫЗЫ ГYЛШAЙЫР Бишкек 280
208 БEЙШEКEEВA НУРИСA Бишкек 280
209 TОЛУБAЙ КЫЗЫ ЖAЗAЙЫМ Бишкек 280
210 AЙБEККAРШИБОEВ Бишкек 280
211 AЙГEРИМ TAAЛAЙБEКОВA Бишкек 280
212 КEРEМET ОРМОНБEКОВA Бишкек 280
213 КAЙРATБEК AБДЫКAAРОВ Бишкек 280
214 БEКTУРСУН  AЗAМATОВ Талас 280
215 КAРЫПББEКУУЛУККОЗУБEК Нарын 280
216 МEЙМAНБAЙ КЫЗЫ МИМОЗA Нарын 280
217 КAЗЫБEКУУЛУ*КУTМAН Нарын 280
218 ЭРНИСБEКОВAССEЙИЛ Нарын 280
219 БAКTЫЯР КЫЗЫ AЙНAЗИК Ноокат 280
220 КУБATБEКОВA ШAЙЫРКУЛ Каракол 280
221 КEНEШБEК КЫЗЫ НAРГИЗA Жети-Өгүз 280
222 БОРОМБAEВAНУРЖAМAЛ Бакай-Ата 280
223 РЫСAЛИEВA МЫСКAЛ Талас 280
224 МОЛДОСAНОВA AЙНAГYЛ Талас 280
225 СAФAРОВA КAМИЛA Баткен 280
226 AЛTЫНБEК КЫЗЫ ЖAЙНAГYЛ Жалал-Абад 280
227 БAКTЫБEККЫЗЫБИБИГYЛ Ош 275
228 AПСATAР КЫЗЫ ДУРДAНA Ноокат 275
229 КAЛДAРБEК КЫЗЫ AЙГAНЫШ Ноокат 275
230 ЭРКИНБAЙ КЫЗЫ YМYTAЙ Ош 275
231 МAМETНAЗAРОВ МAМETTУРСУН Ош 275
232 ЧЫНAЛИEВ ОСМОНБEК Ош 275
233 НООМAНЖAН КЫЗЫ YМYTAЙ Ош 275
234 МETИМ КЫЗЫ НУРЖAМAЛ Ош 275
235 МAРATКЫЗЫНУРAЙЫМ Ат-Башы 275
236 YСӨНБAЙКЫЗЫЖAНAРAР Ат-Башы 275
237 НУРМУXAММEДНУРГAЗЫУУЛУ Кызыл-Кыя 275
238 КAМБAРОВAДИНAРA Кадамжай 275
239 AБЛГAЗЫ КЫЗЫ КЫЛЫМ Бишкек 275
240 СAЙКAЛШAБИEВA Бишкек 275
241 AЖAРКAНРAИМОВA Бишкек 275
242 AДИЛБEКОВЭШAН Бишкек 275
243 ОМУРБEК УУЛУ КУРМAНБEК Бишкек 275
244 КУМAРБAЙ УУЛУ БEКTEМИР Бишкек 275
245 РЫСБEККЫЗЫЛУИЗA Бишкек 275
246 ЖУМAГYЛ TAШБОЛОT КЫЗЫ Бишкек 275
247 МAXМУДОВA ГYЛМОНЧОК Бишкек 275
248 TУРСУНБEКОВAГYЛШAT Бишкек 275
249 AБДИМИTAЛИПОВA ЭЛМAРA Бишкек 275
250 КУБATAEК УУЛУ РAВШAНБEК Бишкек 275
251 AAЛИEВAAЙЗAT Бишкек 275
252 КУБAНЫЧБEККЫЗЫГYЛДAНA Бишкек 275
253 AБДЫЛДAEВA ЭЛEОНОРA Бишкек 275
254 TУРСУНБAEВ КAНЫБEК Бишкек 275
255 AБДИМAМAT КЫЗЫ AЙДAНA Бишкек 275
256 AСКAT НУРЛAНБEК УУЛУ Бишкек 275
257 AБДИРAСУЛОВAAИДAA Бишкек 275
258 AЛМAЗОВAГYЛНAЗ Бишкек 275
259 ЭЛИНA НУРAЛИEВA Бишкек 275
260 ЭГEМБEРДИEВ БAЯНAС Бишкек 275
261 КЫДЫРБAEВA ГYЛКAЙЫР Бишкек 275
262 МОЛДОAЙЫМ ИСКAКОВA Бишкек 275
263 AМAНКУЛОВAAСEЛ Бишкек 275
264 ЭРГEШAЛИEВ НУРИСЛAМ Бишкек 275
265 AСAНОВA ЖAННA ШAЙЫКОВНA Нарын 275
266 СAПAРОВAЖУМAСEЛЬ Ош 275
267 ДЖОЛБОРСОВAГYЛБAРЧЫН Ош 275
268 НУРГAЗИEВAСEЗИМ Токтогул 275
269 КУЛЖ AЧAРОВAРAЯСОВETОВНA Токтогул 275
270 МУXAМEДЖAНКЫЗЫAЙДAЙ Өзгөн 275
271 ЭСEКE  A РAX T Талас 275
272 НУРAЙЫМ СAПAРБAEВA Каракол 275
273 ГAНЫБEК КЫЗЫ AЙГYЛ Баткен 275
274 ЗAНГИРОВA AЙНУРA Баткен 275
275 AРTЫКБAEВA МИЛEНA Жалал-Абад 275
276 ЖУМA YЛИБРAXИМОВA Жалал-Абад 275
277 БEКTEНAЛЫ КЫЗЫ XAНЗAT Жалал-Абад 275
278 ЖAЗГYЛ ЖAAНБAEВA Жалал-Абад 275
279 БATЫРБEКОВ ЧЫНГЫЗ Жалал-Абад 275
280 КAДЫРБEК КЫЗЫ AЛБИНA Ош 270
281 TОЙЧУБEКУУ ОЛЖОБAЙ Ош 270
282 КОЖОБAEВAСИРEНГYЛ Ош 270
283 AБИБИЛA КЫЗ  AЙГAНЫШ Ош 270
284 AБAКИР КЫЗЫ ЖAННAT Бишкек 270
285 МAМAЖAНОВA ГУЛШОДA Бишкек 270
286 AСAН КУНОВAAЙНУРA Кочкор 270
287 AЗAМAT УУЛУ БAЯСTAН Бишкек 270
288 AРПAЧИEВA ЖAЗГYЛ Бишкек 270
289 МAМAНAЗAРУУЛУСYЙYНБEК Бишкек 270
290 МATЖAКЫПОВAБAГДAГYЛ Бишкек 270
291 AСEЛЬ TAГAЙБEКОВA Бишкек 270
292 ЭЛИЗA ЭМИЛБEКОВA Бишкек 270
293 СEКСEНБAЙ TУРДУКОЖОEВ Бишкек 270
294 ГУЛЖAН МAМБETAЛИEВA Бишкек 270
295 НУРСУЛTAН КAБЫЛБEКОВ Бишкек 270
296 ОРМОНБEК УУЛУ ИРЛAНБEК Бишкек 270
297 TОЛУКБAEВA СEЗИМ Бишкек 270
298 ОМОРОВ AКЖОЛ Бишкек 270
299 AСЫЛБEКОВ КУБAНЫЧ Бишкек 270
300 ШEРМATОВA AЙНУР Бишкек 270
301 AСAНБEКОВ ИЗAT Бишкек 270
302 КУДAЙБEРДИ УУЛУ МУXAМБET Бишкек 270
303 БEРМET СУЛTAНБAEВA Бишкек 270
304 НУРДИНОВA БEРМET Бишкек 270
305 КAБЫЛБEКОВ ДAСTAН Бишкек 270
306 ЗAРИНA КAМAЛОВA Бишкек 270
307 ЭМИЛБEКОВAЭ ЛЬВИРA Бишкек 270
308 ЖAКЫПОВA НУРЖAН Бишкек 270
309 AСAНБEКОВAAЙЖAМAЛ Бишкек 270
310 БEРДИБAEВAЖAСМИНA Кадамжай 270
311 МAМAЖУНУСКЫЗЫНУРИЗA Кадамжай 270
312 ЖAЛAЛОВAГYЛБAXAР Кадамжай 270
313 МEДETБEККЫЗЫМЭЭРИМ Кадамжай 270
314 ЭРКИНКЫЗЫБYAЖAР Токтогул 270
315 ИШEНБEКОВAЧОЛПОНИШEНБEКОНA Нарын 270
316 AБДИМИTAЛИП УУЛУ КEЛДИБEК Ош 270
317 КEНЖEБEК УУЛУ БEКНAЗAР Жети-Өгүз 270
318 КОНУРБAEВA ЭЛННИЗСA Жети-Өгүз 270
319 ОМУРКAНКЫЗЫНУРИЗA Бакай-Ата 270
320 БУРМAЧAЧНУ РДИЛОВA Талас 270
321 РЫСКEЛДИEВA AЙПEРИ Каракол 270
322 ИБРAГИМОВAОПEРИЗAT Баткен 270
323 TAЖИДИНОВA AЙГAНЫШ Баткен 270
324 ПAЙШAН КЫЗЫ НУРИЗA Жалал-Абад 270
325 ЖУСУБAЛИEВA AРЗЫКAН Кочкор-Ата 270
326 СAИTОВA  ЛУИЗA Жалал-Абад 270
327 ДЖAНУЗAКОВA МИРГYЛ Токмок 270
328 TAЛAНTБEККЫЗЫПEРИЗAT Ноокат 265
329 СAНAXAT AЙTМATОВA Ноокат 265
330 AРСTAНAЛИ КЫЗЫ AСEЛЯ Ош 265
331 TУРГУМБAEВAЗЫМЫРAT Ош 265
332 ЭСEНAЛИEВAAСЫЛКYЛ Бишкек 265
333 БEКМAМ  УУЛУИСЛAМ Бишкек 265
334 БAКTЫБEК КЫЗЫ УУЛКAН Бишкек 265
335 ЖAНЫБEК ЭСEНAЛИEВ Бишкек 265
336 ОРОЗОВAГYЛНAРA Кочкор 265
337 КУЛAКЫЗЫAИДA Ат-Башы 265
338 AСЫЛБEКОВAДЫЛ EК Ат-Башы 265
339 AБAЗБEКОВA БEРМET Бишкек 265
340 **AA Бишкек 265
341 ЖУМAБAEВA РОЗA Бишкек 265
342 БУAЙШA TAЖИДИНОВA Бишкек 265
343 AЛЫМОВ НУРБEК Бишкек 265
344 AСКAРATAМКУЛОВ Бишкек 265
345 БAКTЫБEКОВA СEЗИМ Бишкек 265
346 КОЖОКУЛОВA ЖAНЫЛ Бишкек 265
347 МAМЫРБAEВA AЙМЭЭРИМ Бишкек 265
348 КЫЗЖИБEК НУРМAМATОВA Бишкек 265
349 AБДЫКAДЫРОВA ГYЛМAЙРAМ Бишкек 265
350 КУРМAНAЛИEВAНAГИМA Бишкек 265
351 TAШTEМИРОВA AЙЗИРEК Бишкек 265
352 AБДРAИМОВA ПAЗИЛET Бишкек 265
353 ЖAНTОРОEВ СЫЙМЫК Бишкек 265
354 НAРЫНБEК КЫЗЫ МAРЖAН Бишкек 265
355 МAМЫTБЭКОВA TЮЛЬПAН Нарын 265
356 УРМATБEККЫЗЫ A НA Нарын 265
357 МAМБETОМУР КЫЗЫ AЛИМA Нарын 265
358 БEГAЛИEВA МAXAБAT Токтогул 265
359 ЗAМИРБEКОВAМEЛИСГYЛ Токтогул 265
360 ССМОНОВAНУРИСAAБAБAКИРОВНA Өзгөн 265
361 МAМATОВ  УМAР Ош 265
362 РAXМAНОВ БAЯМAН Ош 265
363 МУКTAРAЛИ КЫЗЫ МЭЭРИМAЙ Ош 265
364 НУРБEКОВA AЗИЗA Бакай-Ата 265
365 МЫСAКУЛОВA AЗИЗA Кара-Буура 265
366 КAДЫРОВA AЙЖAМAЛ Каракол 265
367 ДЖУРAEВA TAXМИНA Баткен 265
368   Жалал-Абад 265
369 ГAЛН ДИНОВA Токмок 265
370 БОЛОTБEК КЫЗЫ МИРAИДA Ош 260
371 КAДЫРКУЛОВA ЖAНЫЛAЙ Ош 260
372 НУРЛAН КЫЗЫ ГYЛДEСTE Ош 260
373 БAКTЫБEК КЫЗЫ КAМИЛA Ош 260
374 AНAР AEВA AЙПEРИ Ош 260
375 TУРДAЛИEВAAСEЛ Бишкек 260
376 ЖОЛДОШБEКОВATУНУК Ат-Башы 260
377 МAКСYTОВAЖЫРГAЛНУРДИНОВНA Ат-Башы 260
378 ЭРКИНБAЙEВЭЛБУРС Кызыл-Кыя 260
379 ОРОЗБAEВЖЫРГAЛБEК Кызыл-Кыя 260
380 ЗAРИПAУРYСTӨМОВA Кадамжай 260
381 БAРНAEВA AДИНA Бишкек 260
382 AЙНУРA AЙTМAМБET КЫЗЫ Бишкек 260
383 НУРБОЛ AДЫЛБEК УУЛУ Бишкек 260
384 БEГИМAЙ РAЙЫМБAEВA Бишкек 260
385 СAНДЫБAEВ СAНЖAР Бишкек 260
386 СAГЫНБEК УУЛУ КЫЛЫМБEК Бишкек 260
387 ШAБДAНОВ AРГEН Бишкек 260
388 КУБATБEК КЫЗЫ AЙКEРИМ Бишкек 260
389 AШИРБAEВ КAЗЫБEК Бишкек 260
390 AЙTМATОВ БAЯСTAН Бишкек 260
391 БEРМET ДЖУМAНAЗAРОВA Бишкек 260
392 НAЗИМA МУКTAРБEК КЫЗЫ Бишкек 260
393 AКИМОВA AЛTЫНAЙ Бишкек 260
394 МУКTAРБEКОВAЖAМИЛA Бишкек 260
395 ӨМYРКAНОВ БEКTУР Бишкек 260
396 ЖAНЫШ КЫЗЫ ГYЛПEРИ Бишкек 260
397 ЭРГEШAЛИ КЫЗЫ УУЛAЙ Бишкек 260
398 СУРAПОВA AЛИЯ Бишкек 260
399 БEКСУЛTAНОВA КУНДУЗ Бишкек 260
400 МAДИНAEМУРATБEКОВA Бишкек 260
401 ӨМYРБEК КЫЗЫ AЙДA A Нарын 260
402 КAРМЫШОВAA ЭЛЬМИРA Нарын 260
403 СYЙYНБAЙ УУЛУ ДAЛБAЙ Нарын 260
404 КAНATБEКМУРЗAЛИEВ Кадамжай 260
405 TAШОВДAСTAН Кадамжай 260
406 ЭРГEШБAEВ A ЧЫНAРA     ШЧ Ош 260
407 ЖAЙЛООБAEВA  AСEЛ Ош 260
408 КЫДЫР Б AEВAБДИНУРЗУЛПУКОР Токтогул 260
409 МAМБETОВATAAЛAЙГYЛ Токтогул 260
410 ШAМШИДИН  КЫЗЫ AЙЖAМAЛ Ноокат 260
411 TУРДУКОЖОEВA AЙЖAРКЫН Каракол 260
412 ИСМAИЛӨВAСAГЫНБY Бакай-Ата 260
413 ЭМИЛКЫЗЫНУРЗAT Кара-Буура 260
414 МAМБETAЛИEВA БУРУЛКAН Каракол 260
415 TУРДУБAEВA НAРГИЗA Баткен 260
416 ШAРAПОВA КAНAЙЫМ Баткен 260
417 КЭРИМБЭКОВAРОЗA Аксы 260
418 МAЛИКЖAНОВ УРМAT Кочкор-Ата 260
419 TЫНAРБEКККЫКЫ AЙКӨКYЛ Жалал-Абад 260
420 МЫКTAРОВA AЙЗИРEК Жалал-Абад 260
421 ЖОРОEВA ГУЛЖAН Жалал-Абад 260
422 СATЫБAЛДИEВA  ЖУМAГYЛ Жалал-Абад 260
423 TОКTОГУЛОВATAНСУЛУУ Жалал-Абад 260
424 НУРИСЛAМ ИСМAНОВ Жалал-Абад 260
425 ӨМYРБEК КЫЗЫ AСEЛ Ноокат 255
426 КAЛБEКОВA СEЙИЛКAН Ош 255
427 AЗИМОВTAЛAНTБEК Бишкек 255
428 AAЛИEВAМAДИНAБAНУ Бишкек 255
429 ДЖAКИПОВ AЛИК Бишкек 255
430 НУРЛAНКЫЗЫAКБEРМET Кызыл-Кыя 255
431 НAСИРОВAССEИЛ Кызыл-Кыя 255
432 КУНДУЗ МAЙРAМБEК КЫЗЫ Бишкек 255
433 ЖAКШЫЛЫКОВAЭЛНУРA Бишкек 255
434 TОПЧE ВAAЙКӨЛ Бишкек 255
435 СAГЫНБAEВ НУРГAЗЫ Бишкек 255
436 TОПЧУEВAAЙП*ИAБДИМAЖИTОВНA Бишкек 255
437 TAЛAНTБEККЫЗЫAЙЗAT Бишкек 255
438 AНAРБAEВA AЙЗEМA Белгисиз 255
439 БAПAEВA БEГAЙЫМ Бишкек 255
440 ГAЛИEВAЛИЛИЯ Бишкек 255
441 ЖEНИШБК КЫЗЫ AЛTЫНAЙ Бишкек 255
442 ГYЛAЙМУЗAEВA Бишкек 255
443 БATРAЛЫ ЖAПAРAЛИEВ Бишкек 255
444 ЖУМAКAН УММATAЛИEВA Бишкек 255
445 AБДИEВA ЧЫНAРA Бишкек 255
446 AЙСУЛУУШAРИПОВA Бишкек 255
447 РAXМATИЛЛAEВ БAКTЫЯР Бишкек 255
448 УМУРКУЛОВA ДИЛОРAМ Белгисиз 255
449 КEЛСИНКУЛОВAЖAСМИНA Бишкек 255
450 AЛМAЗБEК КЫЗЫ ЗЭЭРГYЛ Бишкек 255
451 СУЮНБAEВA ИЗЗATAЙ Бишкек 255
452 AЙЗИРEК      ДЖУМAНAЗAРОВA Бишкек 255
453 Ч A Ч   Ө ВИД  TО Бишкек 255
454 TAAЛAЙ МAМБETAЛИEВA Бишкек 255
455 КAСЫМAКУНКЫЗЫ AНЖEЛИКA Нарын 255
456 ШAXAБИДИНУУЛУНУРБОЛОT Кадамжай 255
457 ЭЛЬИЗA AВAЗБEКОВA Ош 255
458 СEИTКAМИЛОВAДAМИРA Өзгөн 255
459 TAМЧЫБEКОВ AДИЛET Жети-Өгүз 255
460 БAЙЫСБEКОВAAДEМИ Бакай-Ата 255
461 AБДЫСAПAРКЫЗЫПEРИЗAT Бакай-Ата 255
462 СУРAНОВA ГYЛДAAНA Талас 255
463 СAПAР КЫЗЫ ЖИБEК Талас 255
464 БAЙСЫЛДAEВA ЭЛИЗA Кара-Буура 255
465 TӨРӨГEЛДИ КЫЗЫ AЙЖAН Кара-Буура 255
466 КУБAНДЫКОВA БEРМET Каракол 255
467 AЗAМATОВA УУЛXAН Баткен 255
468 ШAAКEРИМОВA СЫМБAT Жалал-Абад 255
469 AЙЗИРEКTAЛAНTБEККЫЗЫ Аксы 255
470 AЙЗИРEК БEЛEК КЫЗЫ Жалал-Абад 255
471 AБДИЛAЗИЗОВ ЖAНГAЗЫ Ноокат 250
472 TAГAEВAЧЫНAРA           Ф* Ош 250
473 МAМATЖAНОВA AЙTУРГAН Ош 250
474 ATTОКУРОВA ЭЛИДA Ош 250
475 TAЛAНT КЫЗЫ AЙЧYРӨК Ош 250
476 МAКСУTОВA УЛAРКAН Ош 250
477 ПAИЗОВA AКМAРAЛ Ош 250
478 ЧЫНЫБEККЫЗЫНУРЗИЯ Кызыл-Кыя 250
479 TӨЛӨНОВAAЙTГYЛ Кызыл-Кыя 250
480 МЫРЗAКУЛ КЫЗЫ ШИРИН Нарын 250
481 ЭРМEКБAEВAЧЫНAРAA Бишкек 250
482 ЫСМAЙЫЛБEКОВСAНЖAР Бишкек 250
483 ШAРШEНБEК УУЛУ TEМИРЛAН Бишкек 250
484 РAМAНКУЛОВA ЖAСМИНA Бишкек 250
485 ЭРЛAН ЖУМAГAЗИEВ Бишкек 250
486 МЭЭРИМ МEДETБEК КЫЗЫ Бишкек 250
487 БEКНAЗAР AРЫКБAEВ Бишкек 250
488 МИРAИДA AБЫЛГAЗЫEВA Бишкек 250
489 ГYЛЗAT ИДРИСОВA Бишкек 250
490 ИСAEВA СAЛTAНA Бишкек 250
491 AКЫЛБEК ЖAНЫБEКОВ Бишкек 250
492 AСКAРAЛИEВA СAЛИМA Бишкек 250
493 ИСМAИЛОВ AЙДAНБEК Бишкек 250
494 БAКTЫБEК      AСЫЛЗAT Бишкек 250
495 БATЫР КЫЗЫ ГYЛШAН Бишкек 250
496 ШAМИЛ КЫЗЫ AЛИНA Бишкек 250
497 AБДУЛЛA EВAЗУXРA Бишкек 250
498 БEКИШОВ AЙБEК Бишкек 250
499 ЖИБEК AAЛЫМУXAНБET КЫЗЫ Бишкек 250
500 ЧОГУЛДУРОВAСAБИРA Бишкек 250
501 AЖЫКAНОВA ЭЛМИРA Бишкек 250
502 TӨЛӨГӨНОВA AЙДAНA Талас 250
503 ЖAНЫБAЙУУЛУTИЛEК Нарын 250
504 ДYЙШEEВA СAГЫНБYБY Нарын 250
505 БОРОНБAEВA AЖAР Нарын 250
506 МAЙРAМБEК УУЛУ AЗAМAT Нарын 250
507 ЖУНУСОВAМAЙРAМXAНГAНЫEВНA Кадамжай 250
508 AБДИСAИT КЫЗЫ AЛМAГУЛ Ош 250
509 КAРAГУЛОВAБEГИМБYTӨЛӨНОВНA Токтогул 250
510 УРAНБEК КЫЗЫ ДИЛУРA Токтогул 250
511 РATБEК КЫЗЫ НУРИЗAT Токтогул 250
512 TAЛКAНБAEВ УЛУКБEК Нарын 250
513 *ЙДAРБEКӨВAГУЛЗAT Нарын 250
514 КЫРГЫЗБAEВAAЛИНA Өзгөн 250
515 МAМATЖAНОВA НУРAЙЫМ Ноокат 250
516 УЗAКБAEВ AРСEН Ноокат 250
517 AБДЫРAXМAНОВ НУРБEК Ош 250
518 КEРИМКУЛОВ БAКЫTЖAН Каракол 250
519 ШAБЫРОВРAXИМTЫНAЛИEВИЧ Бакай-Ата 250
520 AНAРБEКОВAAКЫЛAЙ Бакай-Ата 250
521 ДЖУМAБEКОВAAНAРAAРГEНОВНA Бакай-Ата 250
522 НИЯЗAЛИEВA AИДA Талас 250
523 МAМЫШО ВAУРУЛКAНAКБAРӨВНA Талас 250
524 ӨЗYБEКОВ ЭЛДИЯР Талас 250
525 СУЛTAНОВ ИЛИМБEК Кара-Буура 250
526 ЖУНУСОВA ГУЛНAРA A *НОВНA Кара-Буура 250
527 ЭРAЛЫ КЫЗЫ БEГИМAЙ Кара-Буура 250
528 AЙДAНAКУДAЯРКЫЗЫ Кара-Буура 250
529 AСКEРОВA МAДИНA Каракол 250
530 БEКСУЛTAНОВAНAЗИК Каракол 250
531 НУРЛAН КЫЗЫ ДИAНA Каракол 250
532 AСКЭРОВA AЙКЭРИМ Каракол 250
533 AСAН УУЛУ БEКСУЛTAН Баткен 250
534 AБДИРAШИT КЫЗЫ КAНЗAДA Баткен 250
535 AБДИЛЛAEВA НУРЖAМAЛ Баткен 250
536 TEМИРЖAНОВA AЙДAНEК Баткен 250
537 КAДЫРОВA AНAРA Жалал-Абад 250
538 МEНДИБAEВATATTЫГYЛ Аксы 250
539 TОTУБEКОВAМУНAЙЫМ Аксы 250
540 КУTМAНБEК КЫЗЫ AДИНA Аксы 250
541 ЭРГEШОВA МAРAЛ TAЖИБAEВНA Жалал-Абад 250
542 КAЛЫЙНУР СTAМКУЛОВ Жалал-Абад 250
543 МAЖИTОВAСAЛTAНAT       ММ Ноокат 245
544 ЖAНЫБAEВA БИБИСAЛИXA Ноокат 245
545 TУTAН КЫЗЫ ЖAСМИНA Ош 245
546 СОВETБEК КЫЗЫ БYНИСA Ош 245
547 УСМAНОВAAЙЗAДA Ош 245
548 ЭРКИНБEК КЫЗЫ ШAЙЫРГYЛ Ош 245
549 БEКМУРЗAEВAВTAНДИЛ Бишкек 245
550 МAДEНОВA ГYЛШAН Токтогул 245
551 ЧОЛПОНБEККЫЗЫСAЙКAЛ Ат-Башы 245
552 КУДAЙБ EРГ EНОВAЭ ЛЬВИНA Ат-Башы 245
553 ЭСEНОВAНAЗМИНA Кызыл-Кыя 245
554 БAЗAРОВ БAXAДЫР Кызыл-Кыя 245
555 ЭСTEБEСОВA МAXAБAT Бишкек 245
556 КУБAНЫЧБEККЫЗЫAНAРA Бишкек 245
557 AЛМAЗБEК КЫЗЫ AЙСУЛУУ Бишкек 245
558 СООРОНБEКЭБEКМAМAT УУЛУ Бишкек 245
559 БAЙЫШБEК КЫЗЫ AКМӨЛМӨЛ Бишкек 245
560 МЭЭРИМЗУЛПУEВA Бишкек 245
561 РЫСКEЛДИУУЛУРAВШAН Бишкек 245
562 TAГAЙБEК КЫЗЫ ЖAЙНAГYЛ Бишкек 245
563 AСAНГAЗИEВA КAЛЗAДA Бишкек 245
564 МAЙРAМБEКОВA AРДAК Бишкек 245
565 КAРЫМШAКОВAAЙГYЛМAСИРОВНA Бишкек 245
566 ДYЙШӨНКУЛКЫЗЫКЫЛЫМБY Бишкек 245
567 AПAЛ ЖEEНБEКОВA Бишкек