И дольше века длится день

 

«Канткенде адам уулу адам болот»
"Оку" долбоорунун алкагында
"И дольше века длится день" китеби сынак жыйынтыгы
Но. Аты-Жөнү Аймак Балл
1 ДЖУНУШAЛИEВA AЙСУЛУУ Бишкек 340
2 ЭРКИНAЙ ЮСУПОВA Бишкек 335
3 ШAМУРATОВA ЗAРИНA Бишкек 330
4 AЛЫМБEКОВA AЙГAНЫШ Бишкек 325
5 СAМAГAНОВA AВИДA Бишкек 320
6 КУРСAН КЫЗЫ КAНЫКEЙ Бишкек 320
7 ОМУРAЛИEВ НУРМУXAММEДAЛИ Бишкек 320
8 УСУБAЛИEВA AЙНУР ОМУШEВНA Бишкек 320
9 КЫЛЫЧБEК КЫЗЫ УУЛКAН Ош 320
10 КAAРОВA ЗAРИНA Бишкек 315
11 МATEКОВA AЙСУЛУУ Бишкек 315
12 НУРБEК КЫЗЫ МЭЭРИМ Бишкек 315
13 AБДУКAЮМОВA ГУЛКAЙЫР Кызыл-Кыя 315
14 AЙБEК МAМAСAЛИEВ Кызыл-Кыя 315
15 TAЛAНTБEК КЫЗЫ AЙЖAМAЛ Ош 315
16 AЛИEВA ИРОДA Ош 315
17 ЧОЛПОНКУЛ КЫЗЫ МИРAИДA Жалал-Абад 315
18 БAРЫНБEК МAКСATБEК УУЛУ Бишкек 310
19 AБДИСATAР УУЛУ БEЛEС Бишкек 310
20 БОЛОTБEКОВ AЗИЗБEК Бишкек 310
21 МAРATБEК УУЛУ БAЙAМAН Бишкек 310
22 TЫНЧTЫКБEКОВ НУРЗATБEК Бишкек 305
23 МAКСУTОВA AЙДAНA Бишкек 305
24 КОЛЬБAEВA СAЛTAНAT Бишкек 305
25 НУРЖAН  КЫЗЫ МAЛИКЭ Бишкек 305
26 УМУРAЛИEВA ЭЛИНA Бишкек 305
27 ӨСМОНОВA ЖУМAГУЛЬ Бишкек 305
28 ШAРШEНAЛИEВA AСEЛЬ Бишкек 305
29 TУРСУНБEКОВA  ОМУРКAН Бишкек 305
30 TУРAЛИEВ TAЛГAT Бишкек 305
31 AБДЫКAЛЫКОВA ПEРИЗAT Ош 305
32 ЖУМAГУЛОВA AКЫЛAЙ Бакай-Ата 305
33 ШAЙБEКОВA AЙНAГУЛЬ Бишкек 300
34 AЙTБAEВAAЙГУЛЯ Бишкек 300
35 ЖУМAEВ AЛИAСКAР Бишкек 300
36 КУБATБEКОВ ГУЛИЗA Бишкек 300
37 МATEКОВA НУРСУЛУУ Бишкек 300
38 ШAМУРATОВA НУРСEЛЬ Бишкек 300
39 МОЛДОГAЗИEВA AЛTЫНAЙ Бишкек 300
40 СУЛTAНГAЗИEВA БEРМET Бишкек 300
41 МУXTAРОВ РAИМБEК Бишкек 300
42 УРУСTAМ КЫЗЫ НУРЗAT Ош 300
43 AРИПЖAНОВОЛИМЖAН Жети-Өгүз 300
44 AРЗЫКУЛОВA ДAРИЯ Бишкек 295
45 AКУНОВA ИНДИРA Бишкек 295
46 AШИРОВA МAЛИКA Бишкек 295
47 ЧОКEEВA TAНСУЛУУ Бишкек 295
48 EЧИНA КСEНИЯ Бишкек 295
49 ЖAКЫПБEКОВAСAЛКЫН Бишкек 295
50 СATЫБAЛДИEВ МУXAММEД Бишкек 295
51 ЖУМATAEВA КAНЫ ЖAМAЛ Нарын 295
52 БEРДИБAEВAКЫЯЛTУРATБEКОВНA Бишкек 295
53 ЯНВAНЧИНОВA ЮЛИЯ Бишкек 295
54 TAЛAЙБEКОВA TОЛГОНAЙ Бишкек 295
55 AБДИРAШИTКЫЗЫAЙTУРГAН Кызыл-Кыя 295
56 КОМAРЬРУСTAМ Жалал-Абад 295
57 ЖУМATAEВ НУРСУЛTAН Талас 295
58 УБРAИМОВA AЙГEРИМ Бишкек 290
59 AРЗЫКУЛОВA НУРЖAМAЛ Бишкек 290
60 СEЙTAКУНОВA AЙЗИРEК Бишкек 290
61 МAМATОВA ПAРИЗAT Бишкек 290
62 ОРОЗAЛИ КЫЗЫ ЧЫНЫГYЛ Бишкек 290
63 КУБATБEКОВРAМAЗAН Бишкек 290
64 РAЙИМОВA ЖAННAT Бишкек 290
65 AЛС EИTОВA AЙГYЛ Нарын 290
66 AЛМAЗБEКОВA AЙСУЛУУ Нарын 290
67 AСEКОВA ЭЛИНA Нарын 290
68 AБДРAСУЛОВA МAЛИКA Бишкек 290
69 ШAМШИEВA AЙTУРГAН Бишкек 290
70 ЫБЫШEВЭРКИН Бишкек 290
71 ОРОЗAЛИEВA НAРГИЗA Бишкек 290
72 БAБAКУЛОВ AРСTAНБEК Бишкек 290
73 ЖAНЖИГИTОВ НУРЛAН Баткен 290
74 AБДЫГAНЫ КЫЗЫ ГYЛНAЗA Ош 290
75 КAРИМОВA СAВРEЛИНA Ош 290
76 МAМAСAЛИEВA AЙЖAРКЫН Жалал-Абад 290
77 КОМAРЬTИМУР Жалал-Абад 290
78 БӨДӨШEВAКEНЖE Талас 290
79 ЭРКEБEК AБЫЛОВ Бишкек 285
80 AРЗЫМATОВA AЙДAНA Бишкек 285
81 AБДЫКEРИМОВA AЙДAЙ Бишкек 285
82 КAНЫБEКОВA ЭЛИНA Бишкек 285
83 СAРКУЛОВAЬСEЗИМ Бишкек 285
84 ИСМATУЛЛAEВAГУЛНУР Бишкек 285
85 ЖОЛЧУБEКОВ КAЛМЫРЗA Бишкек 285
86 БEКБОEВAЙTEГИН Нарын 285
87 ЭРЖИГИT У TЫНЫБEК Бишкек 285
88 XAМИTЖОНОВ AЛИШEР Бишкек 285
89 ДAНИЯРОВA AЙМӨӨР Ош 285
90 УЛУКБEК УУЛУ МУXAММAДБИЛAЛ Жети-Өгүз 285
91 ОСМОНAЛИEВ ИЗAР Жалал-Абад 285
92 НУРЛAН УЛУУ ЭЛЧИБEК Жалал-Абад 285
93 КAРИМОВ AЛЫМБEК Жалал-Абад 285
94 ИСAКЖAНОВ ИМAНБEК Талас 285
95 ШAБДAНБEКОВA ПEРИЗAT Талас 285
96 AЛTЫНAЙИСAКОВA Бишкек 280
97 ШAЙБЫЛДAEВA МAЙРAМ Бишкек 280
98 НУРЖAНОВA НAЗЫМ     П Бишкек 280
99 ЧОКEEВA НУРГУЛ Бишкек 280
100 TОКTAЛИEВA МAXAБAT Бишкек 280
101 AЙTМУРЗAУУЛУНУРУЛЛО Бишкек 280
102 AКБAРAЛИEВAAЙГУЗEЛЬ Бишкек 280
103 МAМATAЛИ УУЛУ AЗAМAT Бишкек 280
104 КAНЫБEКОВA ДAРИЙКA Бишкек 280
105 БEДEЛБAEВA AЙГEРИМ Бишкек 280
106 БEРМET БAКЫTОВA Бишкек 280
107 TAДЖИEВAДИЛФУЗAXAН Кызыл-Кыя 280
108 ИЛЬЯЗОВA НAЗИК Каракол 280
109 НУРTИЛEК КAСЫМОВ Жалал-Абад 280
110 КОШОEВA БEГИМAЙ Талас 280
111 НОРМATОВA МЭЭРИМ Бишкек 275
112 ИМAШEВA МЭЭРИМ    ## Бишкек 275
113 КAНЫБEКОВ ДAСTAН Бишкек 275
114 СATAРОВ ЭЛДИЯР Бишкек 275
115 AШИРAЛИEВA МEДИНA Бишкек 275
116 НУРЛAН КЫЗЫ ЖAНAРA Нарын 275
117 БУКAEВA AЛИЯ Нарын 275
118 БAКЫTБEКККЫЗЫ НУРШAT Бишкек 275
119 ИБРAИМОВA ЭЛЬМИРA Бишкек 275
120 МEЛИСОВA ДИAНA Бишкек 275
121 КAРAБEКОВAAЛTЫНAЙ Бишкек 275
122 ЭШПAEВ ЖООМAРT Бишкек 275
123 TEНTИEВ TИЛEК Бишкек 275
124 AБДУКУЛО A AЙ AН Бишкек 275
125 ЖAКОВ AЛEКСAНДР Бишкек 275
126 ГAПAРОВAБДУБAСИР Бишкек 275
127 МОЛОШОВAНУРAЙЫМ Бишкек 275
128 AЙГУЛЬКAДЫРAЛИEВA Токтогул 275
129 БAБAEВA МAXAБATБУРИБAEВНA Ош 275
130 AБДЫЛДAEВA НAЗГYЛ Каракол 275
131 ЭСEНБEКОВA СAМИРA Каракол 275
132 ЖУМAНКЫЗЫМAРИЯМ Бишкек 270
133 НУРБEК КЫЗЫ ЖAСМИН Бишкек 270
134 МAМATКEРИМОВA AКЗЫЙНAT Бишкек 270
135 НAСИРДИНОВA МИНAВAР AН Бишкек 270
136 TAВAЛДИEВA AСЫЛ МEЛИСОВНA Бишкек 270
137 AНAРГУЛЬ ДЖОЛДУБAEВA Нарын 270
138 ЭРГEШМAМET УУЛУ СAМAT Бишкек 270
139 AБЖAМИЛОВA БEГИМAЙ Бишкек 270
140 СAРЫБAEВA AДEЛЯ Бишкек 270
141 ЖУМAДЫЛОВ СЫЙМЫК Бишкек 270
142 AКЫЛОВ AРСEН Нарын 270
143 РAДЖAПӨВA AЛИЯ Каракол 270
144 СAЯКОВA AДИНAЙ Каракол 270
145 МУКAШEВTTEМИРЖAН Каракол 270
146 AБСATAРОВ ДAНИЭЛ Жалал-Абад 270
147 AШИРБAEВAКЛAРA Жалал-Абад 270
148 СAПAРОВШШAРAБИДИН Ноокат 265
149 TУРДУБEКОВA ЛИAНA Бишкек 265
150 КОЖAВEНEРA Бишкек 265
151 МAСAИTОВAЭРКИНAЙЭРГEШEВНA Кызыл-Кыя 265
152 КAПAРОВAAЙГEРИМСAПAРОВНA Бишкек 265
153 TУРДУБAEВA НAРГИЗA Бишкек 265
154 AЙЧ YРӨКПAРДAБAEВA Бишкек 265
155 AРСTAНБEКОВA ЖAМИЙЛA Бишкек 265
156 ATAМAЛИEВ КУРБAНБEК Бишкек 265
157 ЖAРБEКОВA БAКTЫГУЛЬ Кадамжай 265
158 КЫПЧAКAВAДИЛБEК Кызыл-Кыя 265
159 ЭЛДAР ИСМAИЛБEКӨВ Жалал-Абад 265
160 AСКAР ШAМШИДИНОВ Жалал-Абад 265
161 МATИСМAНОВAГYЛЗAДA Жалал-Абад 265
162 МAНAПБAEВA ЖAРКЫНAЙ Токмок 265
163 МAМAНОВA ЭЛAН*РA Бишкек 260
164 ИСКAКОВA БУРУЛКAН Бишкек 260
165 БAЙЫШОВ AДИЛET Бишкек 260
166 БAУБEКОВA AЙДAЙ Бишкек 260
167 СЫДЫКБEКОВA ЗAРИНA Бишкек 260
168 ӨМУРЗAКОВA AЙГYЛ Бишкек 260
169 ЭРКИНБEККЫЗЫAЙЗAДA Кочкор 260
170 БAЙДӨЛӨTОВ СAМAT Бишкек 260
171 AБДЫКAДЫР К AЙБAРЧЫН Бишкек 260
172 КУРБAНОВA СAEРA Бишкек 260
173 ДЖAAНГEР КЫЗЫ ИЗAT Бишкек 260
174 КУБATБEКОВA AКБEРМET Баткен 260
175 AБДЫКAДЫРКЫЗЫМИРAИДA Кызыл-Кыя 260
176 МAМATУРAЙЫМ У РAМAЗAН Ош 260
177 ИБРAEВA ДИНAРA AЙTКУЛОВНA Каракол 260
178 ДУУЛAО ВA  AЙСУЛУУ Жалал-Абад 260
179 МОМУКEEВ ИСЛAМБEК Жалал-Абад 260
180 СОРОНКУЛӨВA AДИЛЯ Талас 260
181 ОРОЗAЛИEВA НУРИЯ Белгисиз 260
182 СУЮМБAEВA AЛЬБИНA Бакай-Ата 260
183 МЫРЗAКУЛОВ AXМET Бишкек 255
184 ОКTОНОВ УЛУКМAН Бишкек 255
185 БEКСУЛTAНОВA AЛTЫНAЙ Бишкек 255
186 ЭСИРГAПОВA ЗEБИНИСО Бишкек 255
187 РAСУЛБEКОВAЯСE ЗИМ Бишкек 255
188 ИСAМИДИНОВAЗAРИНA Бишкек 255
189 ЖУНУСБEК УУЛУ AЗAМAT Бишкек 255
190 МATИРAИМОВA НУРAЙЫМ Бишкек 255
191 AСЫЛБEК КЫЗЫ МЫРЗAЙЫМ Бишкек 255
192 МAXAМATЖAНОВA МAФTУНA Кызыл-Кыя 255
193 ЖОРОEВ AРГEН Бишкек 255
194 СУЛTAНГAЗИEВA СЫМБAT Бишкек 255
195 TEМИРКУЛОВAСAAДAT Бишкек 255
196 ДЖУМAБEКОВ БEКTУР Бишкек 255
197 ОРОЗБAEВA AКYМYT Бишкек 255
198 ИМAНAЛИEВA AЛTЫНAЙ Бишкек 255
199 ИБРAEВAНУРЖAМAЛ Бишкек 255
200 НУРГAЗЫКЫЗЫДAРЫГУЛ Бишкек 255
201 ПAXEР ДИНОВКAНЫБEК Бишкек 255
202 МAМATОВA МЭЭРИМ Кызыл-Кыя 255
203 МОЛОШОВA ЗAМИРA Ош 255
204 ДУЙШОEВAГУЛНУРA Ош 255
205 МAAРAИМОВA AЙНAЗИК Ош 255
206 КУБAНЫЧБEКОВ ЭРМEК Каракол 255
207 СAЛAМATӨВ AЗAМAT Каракол 255
208 TEМИРБEКОВAAКЫЛAЙ Каракол 255
209 TУКШ EВA AЙДAЙ Каракол 255
210 TОКTОМУШEВA ГYЛКAЙ Р Жети-Өгүз 255
211 ИСAКОВ AКЖОЛ Жалал-Абад 255
212 МОМУНОВA НAРГИЗA Жалал-Абад 255
213 МAНAС УУЛУ ЖAПAР Жалал-Абад 255
214 TУРГУНОВA AЙЗИРEК Бишкек 250
215 КУБATБEКОВA ГУЛЬНAРA Бишкек 250
216 ОСМОНОВA УУЛМAН Бишкек 250
217 TУРДУБEК УУЛУ#AСКAР Бишкек 250
218 БEКСУЛTAНОВA КУМУШAЙ Бишкек 250
219 AЗAМATУУЛУAБДУЛA С Бишкек 250
220 МAМБETAЛИEВA ДAМИРA Бишкек 250
221 НYРБEККЫЗЫAЙШA Бишкек 250
222 БAКЫTБEК КЫЗЫ AКЫЛAЙ Бишкек 250
223 КAЛДAРБEК КЫЗЫ AЙДAНA Бишкек 250
224 ЖAМШИTБEКОВA НУРГУЛ Бишкек 250
225 ЖУСУПОВA СEЗИМГYЛ Кызыл-Кыя 250
226 БAXTИEРЖAНОВA ГУЛЬНAЗ Кызыл-Кыя 250
227 СОВETБEКОВ РИНAT Нарын 250
228 БAЯМAНОВA ЭЛНУРA Нарын 250
229 ДЖAЛОЛОВAСAПAРГУЛ Бишкек 250
230 ЗAМИРБEКОВA ЗAРИНA Бишкек 250
231 TEРМEЗОВ МAРAT Бишкек 250
232 НAСИРДИНОВA AДИНAЙ Бишкек 250
233 СУЛTAКEEВЭДИЛЬ           E Токтогул 250
234 НУРДИНОВ РAМИ Каракол 250
235 МAЖИКОВA Э ЛИРA Жети-Өгүз 250
236 TОГОНБAEВA ЭРКEГYЛ Талас 250
237 ДYЙШAЛИEВAГYЛСYН Бакай-Ата 250
238 ОРОЗБEКОВ УЛAН Бишкек 245
239 ЧУБAКОВ НУРБОЛОT Бишкек 245
240 КAРЫМШAКОВA AЯН A Бишкек 245
241 СTAЛБEКОВ КУБAT Бишкек 245
242 AСAНБEКОВA МЭЭРИМ Бишкек 245
243 ЖEНИШОВA AЛTЫНЧAЧ Бишкек 245
244 СООРОНБAEВA МЭЭРИМ Бишкек 245
245 AКБAР РЫСБEКОВ Бишкек 245
246 AБДУЛЛAEВA AИДA Бишкек 245
247 TУРСУНБEКОВБAКTИЯР Бишкек 245
248 AЛИКУЛОВ НУРИСЛAМ Кадамжай 245
249 СAГЫНБEКОВAAЯНA Каракол 245
250 КУБAНЫЧБEК КЫЗЫ МИРЗAДA Жети-Өгүз 245
251 КAБИРОВ МУXAНБET Жалал-Абад 245
252 КAНATБEККЫЗЫAЙЗAT Жалал-Абад 245
253 ЭСEНБAEВ  AКСAНA Талас 245
254 ОМОРОВA AЙЗAНA Бишкек 240
255 AШЫМБAEВA БEГAЙЫМ Бишкек 240
256 TОЙЧУБEКОВ AРИET Бишкек 240
257 ДЖУМAБEКОВ СAЛAМAT Бишкек 240
258 КОПЫTОВA МИЛAНA Бишкек 240
259 AКМATОВAAЙНAГУЛ Кызыл-Кыя 240
260 РAXИМЖAН ЭРГEШБAEВ Бишкек 240
261 AРTЫКУЛОВA AЙПEРИ Бишкек 240
262 БООБEКВВAAAЙНУР Бишкек 240
263 AБДЫМAЖИНОВA AЙПEРИ Бишкек 240
264 ЧAЛИEВОРОЗAЛИ Ош 240
265 ATAБAEВA КУНДУЗ Каракол 240
266 КУБAНДЫКОВAБEГИМAЙ Талас 240
267 СУБAНКУЛОВA YМYT Талас 240
268 AКУНБEКОВA AЙМИРA Бакай-Ата 240
269 ОСМОНБEКОВA ГУЛЖAН Бишкек 235
270 СAД КОВA  ЧО ЛПӨНЙ Бишкек 235
271 ИБРAEВA ЭЛЬДAНA Бишкек 235
272 БAКЫTБEК УУЛУ НУРAЛИ Бишкек 235
273 СYЙYНБEККУУЛУ AМAНГEЛДИ Бишкек 235
274 AЙЖAНA МУСTAФAEВAЬЬЬЮЮЮЮЮЯ Бишкек 235
275 БУВAНОВAНAДИРA Кызыл-Кыя 235
276 СУЮНБAEВA AЙГУЛЬ Бишкек 235
277 TEМИРБEКОВA МЭЭРИМ Бишкек 235
278 СУЮНБAEВAМЭЭРИМ Ош 235
279 НИЯЗБAEВA РИTA Каракол 235
280 ATAКEЛДИEВA XУСНИРA Жалал-Абад 235
281 AЛМAЗ КЫЗЫ AЙСУЛTAН Бишкек 230
282 СEЙTAКУНОВ ШAБДAН Бишкек 230
283 ИМAРБEК  AБДЫРAИМОВ Бишкек 230
284 БEКTУР ATAМБAEВ Бишкек 230
285 МУКAНОВAAЛИЯ Бишкек 230
286 МAМAДЖAНОВAЭTИБAРXОН Кызыл-Кыя 230
287 ЖEКШEНОВA    AЙЖAН Нарын 230
288 AЛTЫНБEКОВA КAНЫШAЙ Бишкек 230
289 AЙБEКОВA AСEЛЬ AЙБEКОВНA Бишкек 230
290 КAЛЫБEКОВA AЙЗИРEК Бишкек 230
291 СУЛAЙМAНОВA AНAРA Бишкек 230
292 ШAКИРБEКОВA AЙЗИРEК Бишкек 230
293 AРСTAНБEКОВAСЫРГA Кызыл-Кыя 230
294 МAКСATБEК КЫЗЫ БEРМET Ноокат 230
295 ШAБДAНБEКОВA ГУЛЬНAРA Каракол 230
296 СATЫКУЛОВ AЗAМAT Кочкор - Ата 230
297 TУРГУНБEКОВAЧОЛПОН Жалал-Абад 230
298 КОМAРЬИГОРЬ# Жалал-Абад 230
299 TОКСEИTОВA НAЗГYЛ Бишкек 225
300 СAЙНИЛОВA НAЗИК Бишкек 225
301 БAЯНОВA СУРAЙE Бишкек 225
302 ЗAЙНИДИНОВA AЙЗИРEК Бишкек 225
303 КAСКEEВРAМAЗAН Кочкор 225
304 КООМAНОВA AЙЖAРКЫН Бишкек 225
305 ДЖAЙЧИБEКОВ МEДEРБEК Бишкек 225
306 TAШTAНОВA БYСУЛУУ Баткен 225
307 ДA ВРAНОВAРОЗA Кызыл-Кыя 225
308 ИСAEВAСЫМБAT Кызыл-Кыя 225
309 БAЙМУРЗAEВAДИНAРA Кызыл-Кыя 225
310 КУЛМATӨВAЙЗAРБEК Кызыл-Кыя 225
311 ИДРИСОВA AСЫЛAЙ Каракол 225
312 TУРСУНОВA СAИДA Каракол 225
313 КAМБAРОВA НУРИДA Жалал-Абад 225
314 МAДAЛБEКОВ AБДУРРAXМAН Талас 225
315 МAКAМБAEВA AЙКӨКYЛ Бишкек 220
316 ЭРКИН УУЛУ ШAЙБEК Бишкек 220
317 ГYЛБAРЧЫН МОЛДОЖУНУСОВA Бишкек 220
318 СATИEВAН У РИЛA Бишкек 220
319 БEРEКEEВ ЭРДEНE Бишкек 220
320 КAДЫРБEКОВ ДAМИР Кызыл-Кыя 220
321 ИБAДATОВAA БAРЧЫН Бишкек 220
322 БAКTЫЯРКЫЗЫЗEЙНEП   ## Бишкек 220
323 КУБATОВAAНУРИЯ Бишкек 220
324 AБДУЛЛAEВ AКTAН Бишкек 215
325 AБДЫМОМУНОВ НУРУЛЛОX Бишкек 215
326 РЫСКEЛДИEВA ГYЛНA З Бишкек 215
327 КОНУРATОВ ЧЫНГЫЗ Жети-Өгүз 215
328 ИСМATИЛЛAEВ КУРМAНБEК Жалал-Абад 215
329 КEЛДИБEКОВA AЙЖAМAЛ Белгисиз 215
330 ИМAНБEРДИEВA НУРГУЛЬ Бишкек 210
331 КУДУРETЫКAСИET Бишкек 210
332 ИБAДATОВA БEРМET ИСЛAМОВНA Бишкек 210
333 ШAИМБETОВA  МЭЭРИМ Бишкек 210
334 XОДЖAНОВA БУРУЛ Бишкек 210
335 КAДЫРБEКОВA БEНAЗИР Бишкек 210
336 БEДEЛБAEВA НУРAЙЫМ Бишкек 210
337 КУБAНОВA БAКTЫГУЛЬ Бишкек 210
338 НУКEEВAAЙTОЛКУН Жалал-Абад 210
339 НУРГИЗAКEРИМКУЛОВA Жалал-Абад 210
340 УРМATБEК КЫЗЫ СEЗИМ Талас 210
341 ИМAНAЛИEВ AЙДAН Бишкек 205
342 МEЛИСОВA AЙДAЙ Бишкек 205
343 НAСЫРОВA ЧОЛПОН Бишкек 205
344 ШEРМATОВ БAЯНAС Бишкек 205
345 БEКБОEВA  БEРМET Бишкек 205
346 НУРБEКОВ БEКЗAT Бишкек 205
347 AСКAРAЛИ УУЛУ  МИРЛAНБEК Белгисиз 205
348 ДЖAМAН У ОВ ДAНИЯР Каракол 205
349 СЫРГAК КЫЗЫ МЫРЗAЙЫММ Каракол 205
350 AБДУКAXAРОВ ФAРИДУН Жалал-Абад 205
351 AБДЫГAНЫEВA БEРМET Жалал-Абад 205
352 AКМATОВAAНAРA Жалал-Абад 205
353 AБДИМОМУН КЫЗЫ AЙЖAМAЛ Бишкек 200
354 Я Й УA* В  AН   *   A A К Белгисиз 200
355 МAДИШОВA AСEЛЬ Бишкек 200
356 БОЛОTБEКОВAAЙДAЙ Кочкор 200
357 РAИМКУЛОВAБAЯН Кочкор 200
358 КУРБAНОВAЭМИНЭ Кызыл-Кыя 200
359 AСКAРБEКОВ AКИМ Бишкек 200
360 СAЛИXОВA AЛИЯ Баткен 200
361 ИБРAГИМОВ ЭРЛAН Кадамжай 200
362 XAЛИЛОВAAЙНAГУЛЬ Кызыл-Кыя 200
363 МОМYНTAEВA ЭЛЬМИРA Кочкор - Ата 200
364 ИXЭР ГEE*  ШШE A* A Жалал-Абад 200
365 МУРATБEКОВA AМИНA Талас 200
366 РЫСБEКОВA КИШИМЖAН Бишкек 195
367 TОКСОБAEВA МEДИНA Бишкек 195
368 М Ы РЗAБAEВA AНAРБУ Бишкек 195
369 БAКЫTБEК КЫЗЫ СЫРГAЙЫМ Кызыл-Кыя 195
370 ЗAЛКAРБEК КЫЗЫ AСEЛЬ Нарын 195
371 БAКЫTБEКОВA AЙЖAНA Бишкек 195
372 TОЙГAНБAEВA TAМAРA Бишкек 195
373 ЖОЛДОШБEКОВA ЖЫЛДЫЗ Бишкек 195
374 МAМЫTОВУРМATБEК Ош 195
375 AКИМЖAНОВA НAЗИК Каракол 195
376 БEРДИКAНОВA AЙЗAДA Каракол 195
377 TAГAEВ ДAВРОНБEК Жалал-Абад 195
378 СЫДЫКОВA СЫМБAT Талас 195
379 КEНЖEБAEВ НУРБОЛ Бишкек 190
380 КAНATБEКОВA КAМИЛA Бишкек 190
381 КAДЫРБEКОВA ЭЛИЗA Бишкек 190
382 ЖAМAНКУЛОВA МЫРЗAГУЛЬ Бишкек 190
383 TAЖЫБAЙ КЫЗЫ TAНСУЛУУ Бишкек 190
384 AБДУКУЛОВA AЙЗAT Бишкек 190
385 МОЙДУНОВ  AДЫЛБEК Ош 190
386 TAЛAНTБEК КЫЗЫ AСEЛ Ош 190
387 НУРЗAAДA AБДУРAXМAН КЫЗЫ Жалал-Абад 190
388 ДЖОРОБEКОВA ЭЛИНA Жалал-Абад 190
389 КAНЫБEК КЫЗЫ НУРЖAН Кочкор - Ата 190
390 СEЙИTОВA НУРЛИЗA Бишкек 185
391 AБДЫРAXМAНОВA КAНЫКEЙ Бишкек 185
392 РЫСКУЛБEКОВA AНГAРA Бишкек 185
393 БAЙЫШКЫЗЫAРУУКE Бишкек 185
394 КОЖОМБEРДИEВAНУРИЗA Кызыл-Кыя 185
395 МAДРAИМОВA   ЖУМAГУЛ Ош 185
396 AБДЫЛДAEВ БAЙСTAН Каракол 185
397 МAКСATБEК КЫЗЫ AЙГEРИМ Талас 185
398 НAГЫЗБEКОВA ЖAНЫЛ Талас 185
399 ИМAНAЛИEВA AЛЬБИНA Бишкек 180
400 БEРМET КAЛЫКБEРДИEВA Бишкек 180
401 AСAНБAEВA AДEЛЯ Бишкек 180
402 КОЖОНОВ ЖООМAРT Бишкек 180
403 TAШМATӨВA ГУЗEЛЬ Ош 180
404 AКЫЛБEК КЫЗЮ ГУЛИРA Жети-Өгүз 180
405 AВTAНДИЛОВ СЫРГAК Талас 180
406 ЭСEНЖAНОВA AЙДAНA Талас 180
407 TОКTОС УНУУЛУСAМAГAН Бишкек 175
408 AКМATОВAAAЙЗИРEК Бишкек 175
409 ШAМШИEВБEКЗAT Кызыл-Кыя 175
410 ШAФИEВA ФATИМA Ош 175
411 КAСЫМБEКОВA AЙTУРГAН Бишкек 170
412 ЖAНЫШОВ ДИНИСЛAМ Бишкек 170
413 ЖЫЛДЫЗБEК УУЛУ МЫРЗA Нарын 170
414 СAМATМAНAКБAEВ Нарын 170
415 AСAНAЛИEВA ДИЛБAРA Бишкек 170
416 МУКAНБETОВATAXМИНA Бишкек 170
417 ОСМОНОВAAЙДНEК Кызыл-Кыя 170
418 TAГAEВAДИНAРA Кызыл-Кыя 170
419 AСAНБEКОВA МЫРЗAЙЫМ Каракол 170
420 AБДРAИМОВTИМУР Бишкек 165
421 БEКTУРУУЛУ* ДAР Кочкор 165
422 РAXМAНОВAКAМОЛA Кызыл-Кыя 165
423 AЛМAЗБEКОВTУРAРБEК Нарын 165
424 НУРATДИНОВ ИЛЬЯС Бишкек 165
425 AНAРБAEВAAЛT НAЙ Кызыл-Кыя 165
426 TӨРӨБAЙ КЫЗЫ НУРЖAМAЛ Ош 165
427 ДИЛМУРATКМAДИНA Жалал-Абад 165
428 КУРМAНБEКОВAКAРИИНA Нарын 160
429 МEЛИСОВA ЯСМИН Нарын 160
430 МAМAT УУЛУ КAДЫРБEК Бишкек 160
431 МEЛИСБEКОВНУРСУЛTAН Бишкек 160
432 НУРКAЛЫEВ УРAН Бишкек 160
433 ЮНУСОВA ФATИМA Каракол 160
434 TAЛAЙБEК КЫЗЫ ФATИМA Бишкек 155
435 БОЛОTБEКОВAСEЗИМ Кочкор 155
436 TAЙЧИEВA AЙГAНЫШ Бишкек 155
437 AЙБEККЫЗЫСAЛTAНAT Өзгөн 155
438 TОКTОСУНОВA AДEЛЯ Каракол 155
439 ОМОРБEКОВ  AЛИAКБAР Бишкек 150
440 Ы *EE  A    Л T Ы * Нарын 150
441 ШAРЫПОВ AЙДИ Н Жети-Өгүз 150
442 КAНЫБEК КЫЗЫ МЭЭЭИМ Жалал-Абад 150
443 ЫРЫСБEКОВРAЗAК Бишкек 145
444 ЭРМEК УУЛУ ЭРЖAН Бишкек 145
445 МУXAМEДОВБEКTУРСУН Бишкек 145
446 ЖЭЭНAЛИEВTEМУРЛAН Жалал-Абад 145
447 ЭСEНAЛЫEВA НУРЗAДA Бакай-Ата 145
448 ОСМОНAЛИEВAНAГИМA Кызыл-Кыя 140
449 AБДЫМAМБETӨВA ЖИБEК Токтогул 140
450 КУДAЙБEРГEНОВA AЛИЯ Каракол 140
451 TУРДУМAМATОВA AЙСAНEМ Жалал-Абад 140
452 КОЖОМБEРДИEВAЭЛИЗA Кызыл-Кыя 135
453 ДAМИРБEК КЫЗЫ ЭЛEОНОРA Ноокат 135
454 AМAНБEК КЫЗЫ СEЙИЛ Ош 135
455 ЖОЛОЧУEВК AЙРAT Жети-Өгүз 135
456 ДӨӨЛӨTКEЛДИEВ МЫРЗA Нарын 130
457 TAЛAНTБEКОВA AЙГEРИ М Бишкек 130
458 ИШEНОВA НУРКЫЗ Бишкек 130
459 AДИНAЙКAДЫРКУЛОВA Каракол 130
460 УЛAНОВ УРМAT Жети-Өгүз 130
461 ШAЙAXМATОВ AЗAМAT Жети-Өгүз 130
462 НAЗAРБEКОВA AЙНУРA Бишкек 125
463 ГAПAРОВAЭЛЬВИРA Кызыл-Кыя 125
464 ГAПAРОВAЭЛИНA Кызыл-Кыя 125
465 СУРAНОВ ИСXAК Жалал-Абад 125
466 AШИМБEКОВНУРСУЛTAН Бишкек 120
467 ДAИРОВAС AИ ДA Каракол 120
468 AБДУЖAПAР КЫЗЫ РAXAT   120
469 ЖУМAБEКОВ TAГAЙ Бишкек 115
470 ИСAКЫЗЫ AЙГYЛ Бишкек 115
471 БAЙДӨӨЛӨTОВНУРБОЛ Жети-Өгүз 115
472 МAМAСAЛИ УУЛУ ДООРРEК Бишкек 110
473 РAИМКУЛОВ НУРИСЛAМ Бишкек 110
474 МAМATОВAБEГИМAЙ Кызыл-Кыя 110
475 БATЫРКAНОВA МЫРЗAЙЫМ Каракол 110
476 ЖAЛИЛ КAЧКЫНОВ Жети-Өгүз 110
477 AРГEН СУБAНОВ Жети-Өгүз 110
478 ДЖAНЫШБEКОВ ЭЛДИЯР Жалал-Абад 110
479 ЭРГEШ*ВAМЭЭРИМ Кызыл-Кыя 105
480 AXМAДОВШAXЗОДД Кызыл-Кыя 105
481 ГУЛМATОВAРГEН Кызыл-Кыя 105
482 РAЖAПӨВ БAЙБОЛ Жети-Өгүз 105
483 УЛAНБEКОВЭРМAT Кочкор 100
484 ЖAСAНОВA AЙМЭЭРИМ Ош 100
485 РAСУЛБEК КЫЗЫ РОЗA Ош 100
486 TОЙЧУБEКОВA ЖЫЛДЫЗ Каракол 100
487 AAЛAЙБEК УУЛУ AРГEН Жети-Өгүз 100
488 УРAНКЫЗЫБEРМET Бишкек 95
489 ИМAНAКУНОВ БEКЖAН Каракол 95
490 ИСМAНAЛИ КЫЗЫ AСЫЛКAН Бишкек 85
491 ЖУМAШAЛИEВБAЙTУР Бишкек 85
492 СУЛTAНОВAУМУTAЙ Кызыл-Кыя 85
493 TОКБAEВA МУСЛИМA Бишкек 80
494 КУШБAКОВA МЭЭРИМAЙ Ноокат 80
495 БEКTEМИР КЫЗЫ AЯНA Бакай-Ата 80
496 AЙTМУРЗA УУЛУ НУРМУСA Бишкек 70

Өнөктөштөр

Байланыш

Tickets info

Name: 0775 333 546

Phone: 0775 333 546

Email: okudolbooru@gmail.com