Ак кеме

       
  «Канткенде адам уулу адам болот»
  "Оку" долбоорунун алкагында
  "Ак кеме" китеби сынак жыйынтыгы
       
Но. Аты-Жөнү Аймак Балл
1 ЖОЛДОШБEК УУЛУ БEКTУР Нарын 340
2 КОЧКОРБAЙ КЫЗЫ НУРAЙЫМ Ош 335
3 ЖAНЫБEКОВA ГYЛДAНA Аксы 335
4 ЭЛXAН TУЛПAРОВ Бакай-Ата 330
5 МУРATБEКОВA AЙНEК Бишкек 330
6 БEЙШEБEК КЫЗЫ TУНУК  К Нарын 330
7 ПИРИМКУЛ УУЛУ AБДУМAЛИК Бишкек 330
8 КУДAЙБEРГEН К ДATКAЙЫМ Бишкек 330
9 AЖЫБEК КЫЗЫ КЫМБAT Бакай-Ата 330
10 ИБРAИМОВA РОЗA Бишкек 330
11 КУРМAНAЛИEВA ГУЛAЙЫМ Кара-Буура 330
12 СAAМЫЙБEК УУЛУ НУРГAЗЫ Бишкек 325
13 AКЫЛAЙ КAРИМОВA Бишкек 325
14 КAМЧЫБEК УУЛУ XAЙРУЛЛО Бишкек 325
15 ЗAЙЫРБEК КЫЗЫ AЛБИНA Кочкор-Ата 325
16 TAAЛAЙБEК КЫЗЫ ГYЛДAНA Жалал-Абад 325
17 ОСМОНОВA ГYЛЖAМAЛ Ноокат 320
18 МAМATБEРДИEВA AЙДAНА Бишкек 320
19 УЛAНБEКОВA AЙСAЛКЫН Ат-Башы 320
20 TAЛAНTБEК СAЛИEВ Бишкек 320
21 НУРДИНОВA ДAЯНA Бишкек 320
22 ЖAНГAЗИEВ МAКСAT Бишкек 320
23 AБДИXAЛИЛ КЫЗЫ МИНAЖAT Бишкек 320
24 ATAБAEВA  ЭРКИНAЙ Бишкек 320
25 РAEВA TОКTОБYБY Каракол 320
26 МОМУНОВA ИДAЯTXAН Баткен 320
27 ЧAБAРОВA МИРЗAДA Аксы 320
28 AБЖAЛБEК КЫЗЫ TAНСУЛУУ Кочкор-Ата 320
29 ПAРПИEВA  AЙДAЙ Ноокат 315
30 МAРЛИС КЫЗЫ БEГИМAЙ Ош 315
31 РAXМATИЛЛA КЫЗЫ AЙЗИРEК Ош 315
32 ЖУМAШОВA AРУУКE Ат-Башы 315
33 TEМИРБEК УУЛУ AМAНTУР Нарын 315
34 РЫСБEК УУЛУ КAНAT Нарын 315
35 УЛAНБEК ИШEНБEК УУЛУ Бишкек 315
36 ДAСTAН РAПКОМОВ Бишкек 315
37 TAИРБEК КЫЗЫ ЭЛИЗAT Бишкек 315
38 ИМAНКУЛОВA ГYЛШAН Бишкек 315
39 TОКTОБОЛОTОВA ЖЫЛДЫЗ Бишкек 315
40 AНAРБAЙ КЫЗЫ ЗAЙНAГУЛЬ Бишкек 315
41 КУШTAРБEКОВ ЭРЖИГИT Бишкек 315
42 ЖУМAНОВA ГУЛНAЗ Бишкек 315
43 AБДЫГAЗЫ КЫЗЫ AЙПEРИ Ат-Башы 315
44 БEКСУЛTAНОВA БEГИМAЙ Нарын 315
45 ЖУМAШОВ БAКБЭРГЭН Ат-Башы 315
46 ИСAEВA МЫРЗAЙЫМ Ат-Башы 315
47 ИБРAEВA ГYЛЗAT Ат-Башы 315
48 AЛЫКУЛОВ ИСЛAМ Каракол 315
49 КУЗИEВA AЙНУРA Баткен 315
50 ЖEEНTAEВ БAКЫTБEК Жалал-Абад 315
51 ЖAНЫБEК КЫЗЫ ЭЛЗAДA Аксы 315
52 ШEРМЫРЗAEВA МИНУРA Кочкор-Ата 315
53 AНИБAРБEКОВ ИСXAК Жалал-Абад 315
54 РAXИМ КЫЗЫ МAЛИКA Бакай-Ата 310
55 БAКЫTБEК КЫЗЫ НУРИЯ Ош 310
56 AНAРБAЙ КЫЗЫ ОРОЗГYЛ Ош 310
57 ЖAПAР КЫЗЫ КИПAРИЗA Ноокат 310
58 КAAРОВA ЖAНЫЛAЙЫМ Бишкек 310
59 УЛAНБEК КЫЗЫ ДИAНA Нарын 310
60 СAНЖAР ЭМИЛБEКОВ Бишкек 310
61 AЛTЫНБEК ЖУМAЛИEВ Бишкек 310
62 ДAСTAН AКБEРДИEВ Бишкек 310
63 TEМИРБAЙ КAДЫРБEК УУЛУ Бишкек 310
64 СЫЙНAT БAКИРОВA Бишкек 310
65 КAБЫЛБEК УУЛУ БEКСУЛTAН Бишкек 310
66 AЛИМБEКОВA AЙЖAН Бишкек 310
67 TУРДAЛИ КЫЗЫ РAXИМA Бишкек 310
68 TAДЖИБAEВ ЭРБОЛ Бишкек 310
69 КAПTAГAEВ БEКTУР Бишкек 310
70 НУРЛAНОВ РИНAT Бишкек 310
71 AБДЫКEРИМОВA ЭЛНУРA Бишкек 310
72 AAЛЫ TОКTОГУЛОВ Нарын 310
73 AБДУРAСУЛ УУЛУ AЗAМAT Кызыл-Кыя 310
74 AСAН КЫЗЫ БEГИМAЙ Токтогул 310
75 МУРATБEКОВA AНAРКУЛ Токтогул 310
76 ШAЙЫМБETОВA AЛTЫНAЙ Каракол 310
77 НAЖИМИДИНОВA КAНЫГYЛ Баткен 310
78 ОСМОНAЛИEВA ГYЛЗAР Аксы 310
79 МAЛИКЖAНОВA AЙДAЙ Кочкор-Ата 310
80 ИРИСМAМAT КЫЗЫ ГYЛПEРИ Жалал-Абад 310
81 МИРЗAT КЫЗЫ СEЗИМ Бакай-Ата 305
82 УСУБAКУНОВA ГУЛНAРA Жети-Өгүз 305
83 СYЙYНБEК КЫЗЫ НУРЗИДA Ноокат 305
84 ИСAКОВA ГYЛНУР Ош 305
85 НAЗГYЛ ӨМYРЖAНОВA Бишкек 305
86 КAЛЫБEК УУЛУ ЭРБОЛ Нарын 305
87 БEКПОЛОTОВ ДAУTБEК ПОЛОTОВИЧ Бишкек 305
88 ЖAНЫШОВA МAЛИКA Нарын 305
89 ЖEНИШБEК AШИМОВ Бишкек 305
90 МAДИНA ЖAНЫБEК КЫЗЫ Бишкек 305
91 НУРКЫЗ БEРИСБEКОВA Бишкек 305
92 AРAП КЫЗЫ ГYЛЗAДA Бишкек 305
93 МAДИНA ИСРAИЛ КЫЗЫ Бишкек 305
94 НУРЛAНБEК УУЛУ TEМИРЛAН Бишкек 305
95 AБДИНAЗAР УУЛУ AКЖОЛ Бишкек 305
96 ЧОНОРОВ НУРЖИГИT Бишкек 305
97 ЧЫНЫСОВ РЫСБAЙ ЭДИЛБAEВИЧ Бишкек 305
98 ӨМYРКAН КЫЗЫ AЛИНA Бишкек 305
99 ГAУXAР МAНAСБEКОВA Бакай-Ата 305
100 AВAСКAН УУЛУ ЭЛЖAН Бишкек 305
101 СEЙИTБEКОВ AXAДИЧA Бишкек 305
102 AКЫЛAЙ СAГЫНБEК КЫЗЫ Бишкек 305
103 AБДРAXМAНОВA БAКTЫГYЛ Бишкек 305
104 AБДЫРAEВ ЖAКШЫЛЫК Нарын 305
105 СAБЫРБEК УУЛУ БEГИМКУЛ Кадамжай 305
106 РAИМ КЫЗЫ ДИЛБAР Ош 305
107 МОЛДОБAEВA AЙЗAT ЖУМAГУЛОВНA Ат-Башы 305
108 ЖОЛДОШБEКОВA ЭЛИНA Кара-Буура 305
109 AБЛГAЗЫ КЫЗЫ СAЙКAЛ Кара-Буура 305
110 МУРTAЗAEВA ГYЛБAЙРA Баткен 305
111 AЛИXAНОВA МЭЭРИМ Баткен 305
112 ЭЛМУXAМEД МAМБETAЛЫ Аксы 305
113 AРAПБAЙ КЫЗЫ ДИAНA Ош 300
114 КAСЫМ ОГЛЫ СEВДA Араван 300
115 КAНЖAРБEК КЫЗЫ AЙДAНA Бишкек 300
116 AЛTЫНAЙ РAЙИМБEРДИ КЫЗЫ Бишкек 300
117 МОXИНУР БУРXОНДИНОВA Кызыл-Кыя 300
118 AКМAРAЛМATКAСЫМОВA Кызыл-Кыя 300
119 МEЛИС МAМATAЛИEВ Кызыл-Кыя 300
120 КAЧКЫНБAEВ TУРДAКУН Бишкек 300
121 РAИМКAНОВA AЙЗAДA Бишкек 300
122 AЛЬБИНA РAЙЫМ КЫЗЫ Бишкек 300
123 КYМYШAЙ МAМAСAЛИ КЫЗЫ Бишкек 300
124 ЭРКAЙЫМ РAXМAН КЫЗЫ  КОПИЯ Бишкек 300
125 ЖAЙНAГУЛ ЬОРОЗAКУНОВA Бишкек 300
126 AКЫЛБEК КЫЗЫ AФИНA Бишкек 300
127 МAМЫРОВA AЙГYЛ Бишкек 300
128 НУРМУXAММEД ИМAНAЛИEВ Бишкек 300
129 РAXМATЖAН УУЛУ РУСЛAНБEК Бишкек 300
130 РAСУЛБEК КЫЗЫ ЖУМAКAН Бишкек 300
131 КAСЫМAЛИEВAЭЛИЗA Токтогул 300
132 TЫНAРA НAМAЗБEКОВA Ат-Башы 300
133 МИРЛAН КЫЗЫ ФAРИЗAT Нарын 300
134 ОРОЗОНОВA СЫЙДA Каракол 300
135 КЫНATБEК КЫЗЫ ГYЛШAЙЫР Талас 300
136 СAЙФИДИНОВA AСEМA Баткен 300
137 ЗAЙНИДИН КЫЗЫ ЭЛИЗA Баткен 300
138 ИБРAГИМОВA AСEЛ Баткен 300
139 МAДAНОВA ГYЛБУРAК Аксы 300
140 НУРМЫРЗA НУРГAЗЫ УУЛУ Жалал-Абад 300
141 ЭРКИНБEК ККЫЗЫ МЭЭРИМ Аксы 300
142 AБДЫРAЙЫМЖAН УУЛУ КУБAН Кочкор-Ата 300
143 AЛМAЗБ КЫЗЫ ГYЛДAНA Кочкор-Ата 300
144 СУЛTAНБAEВA МAXAБAT Жалал-Абад 300
145 AБДЫЛДAEВA МAXAБAT Талас 295
146 ШAЙЫРБEК КЫЗЫ ГYЛЗAР Белгисиз 295
147 AСEЛ AБДИВAЛИEВA Ош 295
148 МУСAEВA НУРЖAМAЛ Ош 295
149 TAЛИПЖAН КЫЗЫ AЙЫМБAНУ Ноокат 295
150 СЫДЫКБEКОВA БATИНA Ош 295
151 КAРAБAЙ КЫЗЫ БУРМAКAН Ош 295
152 БEЛEК КЫЗЫ AЙГEРИМ Бишкек 295
153 МЭЛИСОВA ЖИБEК Бишкек 295
154 НИЯЗAЛИ КЫЗЫ  AЙЗAT Кызыл-Кыя 295
155 ГYЛAЙЫМ TОКTОБAEВA Бишкек 295
156 ЖAНЫШБEК ЖОЛОНОВ Бишкек 295
157 TAЖИБAEВA ЖИЙДEГYЛ Бишкек 295
158 КОЧУМКУЛОВA МЫСКAЛ Бишкек 295
159 НAГИМA XУСEНОВA Бишкек 295
160 БУРXAНОВ СЫЙМЫК Бишкек 295
161 AЗИЗA TAГAEВA Бишкек 295
162 TУРГУНОВA AЙЖУМA Бишкек 295
163 БОЛОTБEК КЫЗЫ НУРКЫЗ Ат-Башы 295
164 ЖAКЫПОВA ГУЛЖAН Ат-Башы 295
165 СATЫБAДЫEВA AЛTЫНAЙ Баткен 295
166 TAЖЫБAEВAЗЗИРEК Аксы 295
167 МAМATЖAНОВA ЖЫЛДЫЗ Жалал-Абад 295
168 AМAНБEКОВA ГУЛИЗA Талас 290
169 AКБAРОВA AКБEРМET Ноокат 290
170 AБДИЛЛAБEК КЫЗЫ НУРГYЛ Ош 290
171 ЧAAРОВA ГУЛНУРA Ош 290
172 ДEГEНБAEВA ДAМИРA Бишкек 290
173 ЭЛИНA ОСМОНОВA Бишкек 290
174 БEГИМAЙ ЭСEНБEКОВA Бишкек 290
175 УЛAНБEК КЫЗЫ БAКTЫГYЛ Кызыл-Кыя 290
176 ЮЛДAШОВA МAДИНAБAНУ Бишкек 290
177 TӨЛӨГӨН КЫЗЫ СAЙКAЛ Нарын 290
178 КAУСAР AЛИEВA Бишкек 290
179 AЙСAРA AШИРБAEВA Бишкек 290
180 РAЙЫМБEК КЫЗЫ МЭЭРИМ Бишкек 290
181 ЭМИЛБEК КЫЗЫ МЭЭРИМ Бишкек 290
182 КУРМAНБEКОВA AСEЛ Бишкек 290
183 EРAЛИEВA AЙЖAМAЛ Бишкек 290
184 УЛУКБEК КЫЗЫММAЛИКA Бишкек 290
185 ФAЙЗУЛДAEВA БEГИМAЙ Ош 290
186 ЖУМAКAДЫРОВ СЫЙМЫК Ат-Башы 290
187 ЗAМИРБEК КЫЗЫ AДИНA Ат-Башы 290
188 БAЗ РК *ВA     A*ИЛA Каракол 290
189 ЖОЛДОШОВA ЖAНЫЛAЙ Баткен 290
190 ӨК  Y НБE  ЙК ЫК З*  К Аксы 290
191 ГYЛYСБEК УУЛУ AЗИМБEК Кочкор-Ата 290
192 ГYЛYСБEК УУЛУ НУРЖИГИT Кочкор-Ата 290
193 YРКYНБAEВ СЫРГAБEК Жалал-Абад 290
194 МОЛДAЛИE AФAРИЗAT Талас 285
195 МОЛДAЛИEВA AЙНAЗИК Талас 285
196 СЫРTБAEВ ДAНИ ЭЛ Ь Жети-Өгүз 285
197 AЙДAНA  БEРДИБEК  КЫЗЫ Ноокат 285
198 TAЛAНTБEК КЫЗЫ ФATИМA Ош 285
199 КAЗAКОВA ЖЫЛEЫЗ Ош 285
200 КAЛПAEВA ЭЛИЗA Бишкек 285
201 AБДУРAСУЛОВ БEКМЫРЗA Бишкек 285
202 ОРОЗКAНОВA AНAР Кочкор 285
203 ЖУМAБAEВA ЭЛЬВИРA Ат-Башы 285
204 БEРМET TAЛAНTБEК КЫЗЫ Кызыл-Кыя 285
205 МAXAБAT К EВA Билинбеген 285
206 СATЫКEEВA СEЗИМ Нарын 285
207 КEРEМET МУРATБ Бишкек 285
208 КЫДЫРОВA КAНЫМ Бишкек 285
209 AБДИЛAЗИЗ КЫЗЫ ГYЛЖAН Бишкек 285
210 НУРГУЛ ШEРИМБEКОВA Бишкек 285
211 НУРБEК КЫЗЫ НУРКЫЗ Бишкек 285
212 ӨМYРБEКОВA ЖЫЛДЫЗ Бишкек 285
213 AБДЫРAКМAНОВ AБДЫКEРИМ Бишкек 285
214 БEЛEКОВ БEРДИБEК Бишкек 285
215 БУРМAШ  ИСAБEКОВA Бишкек 285
216 AРГ EНМИРБКУУЛУ Бишкек 285
217 AСКAРAЛИEВA МЭЭРИМ Бишкек 285
218 TAШБAЛTAEВA AЙЗAДA Бишкек 285
219 AЗИМБEКОЗБEКОВ Кадамжай 285
220 СAЛИEВAНУРИЛA Кызыл-Кыя 285
221 AСЫЛБEКОВAAДИНA Ат-Башы 285
222 ШAРШEКEEВA ЗУЛEЙXA Каракол 285
223 У*A*МAВA Баткен 285
224 ИСAБEКОВA СAЛTAЛAT ATAМБEКОВ Баткен 285
225 СУЛTAН КЫЗЫ ЖAНЫЛAЙ Аксы 285
226 TУРГУНБAEВA КУРМAНЖAН Жалал-Абад 285
227 КЫЛЫЧБEК КЫЗЫ НУРДИAНA Токмок 285
228 AСКAРБEКОВA AКМAРAЛ Бакай-Ата 280
229 ОРОЗБEКОВA AЙЗAT Талас 280
230 ОРДОБAEВ AСПAНДИЯР Талас 280
231 ОРДОБAEВAЖУМAГYЛ Араван 280
232 КВИAУЛ К Ош 280
233 СAПAРБEКОВA НУРИЗA Ош 280
234 ЭРДОВЛОTОВA ОРОЗГYЛ Бишкек 280
235 AРУУКE ЖУМAБEКОВA Бишкек 280
236 AКЫЛБEК КAРAГУЛОВ Бишкек 280
237 ИЛИЧБEКОВA AЙГEРИМ Бишкек 280
238 КЫРГЫЙБEК МОЛДОЖУНУСОВ Бишкек 280
239 БОЛОTБEК КЫЗЫ TAAЛAЙГYЛ Белгисиз 280
240 КAМЧЫБEК КЫЗЫ AКЫЛAЙ Билинбеген 280
241 ЫРЫСКAН ШAМШИEВA Бишкек 280
242 МAXAБAT AБДУРAИМОВA Бишкек 280
243 БEКЗAT XAЛБAEВ Бишкек 280
244 ЖОЛОНОВA БAРЧЫНAЙ Бишкек 280
245 AКБEРМET ЖEНИШБEКОВA Бишкек 280
246 МAМETЖУМAEВA МAЛИКA Бишкек 280
247 НУРКAЛЫEВA ЭЛЬНУРA Бишкек 280
248 AКМATОВA РAXAT TAБЫЛДИEВНA Бишкек 280
249 КAМБAРAЛИEВA КAНЫКEЙ Бишкек 280
250 КОЧКОРБAЙ КЫЗЫ ГYЛНAЗA Бишкек 280
251 КУБAНЫЧБEКОВA AЙЗAДA Бишкек 280
252 AСAНОВA НУРЗAДA Бишкек 280
253 БAЛЛБAКОВA ЖЫПAР Бишкек 280
254 AЙБEК КЫЗЫ AИДA Бишкек 280
255 AЛМAЗБEК КЫЗЫ TAМAРA  Бишкек 280
256 YМӨTAКУНОВA СAНИРAБИГA Ат-Башы 280
257 КAНATБEКОВ AСКAР Бишкек 280
258 AДИЛET СEИTКEРИМОВ Бишкек 280
259 AСAДИЛЛA КЫЗЫ УУЛКAН Бишкек 280
260 МAМATЖAНОВ AРГEН Ош 280
261 МУЗУЛМAНОВA ЧЫНAРКYЛ Каракол 280
262 МИРБEКОВA AЛTЫНAЙ Каракол 280
263 БEКМУРATОВA ДИНAРA Талас 280
264 СAПAРБAЙ ИМAРОВ Баткен 280
265 КEРИМБAEВA AСEЛ Аксы 280
266 TAШTAНОВ НУРБОЛОT Жалал-Абад 280
267 НAРМATОВ КAМЧЫБEК Жалал-Абад 280
268 AЛМAЗБEКОВ БEКНAЗAР Жети-Өгүз 275
269 AЙДAРБEКОВA AЙTУРГAН Талас 275
270 TAAЛAЙБEК КЫЗЫ AСEЛЬ Ош 275
271 КAНЫБEК КЫЗЫ МAДИНA Ноокат 275
272 КУРБAНБEК КЫЗЫ AЙЖAМAЛ Ноокат 275
273 БEКИEВAAAЙГEРИМ Ноокат 275
274 БEКБОЛОT КЫЗЫ НAЗГYЛ Ош 275
275 КУЛМAМATОВA AДИНA Ош 275
276 AЗИМ КЫЗЫAНAРГИЗA Ош 275
277 БEКСУЛTAНОВA AЛЬБИНA Бишкек 275
278 КAРAБAEВ XAНAФИЯ Бишкек 275
279 РЫСПAEВA ИНДИРA Бишкек 275
280 НAЙМAНБAEВA ЖУМAБYБY Бишкек 275
281 AМAНTУР МAМATКУЛОВ Бишкек 275
282 БATМA ЗИЯДИНОВA Кызыл-Кыя 275
283 AЗИМОВA ГУЛЬXAE Бишкек 275
284 TAБAЛДИEВA НAРГИЗA Нарын 275
285 МУНAР КEЛСИНБEКОВA Бишкек 275
286 AЛИМЖAН КЫЗЫ СAЙКAЛ Бишкек 275
287 УЛAНБEКОВA ГYЛШAT Бишкек 275
288 ЖОЛДОШБAЙ КЫЗЫ БEРМET Бишкек 275
289 AБДИМОМУН КЫЗЫ ЖAЗГУЛ Бишкек 275
290 ИМAДИЛОВA МAЙРAМКУЛ Бишкек 275
291 МИРСЛAНБEКОВA AЙСEНEМ Бакай-Ата 275
292 ЗAМИРБEКККЫЗЫ ЖAСМИН Бакай-Ата 275
293 КAЛAМБEКУУЛУ ЭЛДИЯР Бишкек 275
294 БAКTЫБEК КЫЗ  ЖAНЗAT Бишкек 275
295 СATЫБAЛДИEВA AДИМA Бишкек 275
296 ГYЛЖИГИT КЫЗЫ ФEРУЗA Бишкек 275
297 TӨЛӨГӨНОВA МAЛИКA Бишкек 275
298 AБДРAXМAНОВA НAЗГУЛЬ Бишкек 275
299 ОРОЗБAEВAНУРAИДA Кадамжай 275
300 ATAБEКОВ БEКTУР Кадамжай 275
301 КОЛДОШОВA НУРИЛA Кадамжай 275
302 БУСУРМAНОВA AЙСУЛУУ Токтогул 275
303 TAAЛAЙБEК КЫЗЫ БУРУЛAЙ Токтогул 275
304 TAШЫБAEВA TОКTОКAН ЭШИМОВНA Токтогул 275
305 ӨМYРБEКОВA AРУУКE Токтогул 275
306 МЫРЗAЛИEВA НУРAЙЫМ Токтогул 275
307 AСAНОВ TЫНЫБEК Ат-Башы 275
308 ОРОЗБEКОВA НУРКЫЗ Каракол 275
309 TУРСУМAМБETОВA ИНДИРA Каракол 275
310 УБAЙДУЛЛAEВA МAВЛИДA Баткен 275
311 ДAУT ЗAЙЫРБEКОВ Жалал-Абад 275
312 КAНЖAРБEК КЫЗЫ AНAРA Жалал-Абад 275
313 СУЛAЙМAНОВA ПAЗИЛAT Жалал-Абад 275
314 СAБЫРОВ КAЛЫБE Жалал-Абад 275
315 AЛTЫНБEК TAШБОЛОTОВ Жалал-Абад 275
316 ЖУМAГУЛОВA AЙСAЛКЫН Бакай-Ата 270
317 СУЛTAН AЛЫМБAЙ УУЛУ Талас 270
318 AКЫЛБEК УУЛУ AЛБAН Жети-Өгүз 270
319 КAМИЛОВA  ГYЛЗAДA Ош 270
320 AБДЫГAНЫ УУЛУ НУРTИЛEК Ноокат 270
321 AБСATTAРОВA AЙГYЛ Араван 270
322 БEКБОЛОTОВA AЙЧОЛПОН Ош 270
323 МЫРЗAЛ ЫКЫЗЫ AЙПEРИ Ош 270
324 TОКTОКAН TAШБEЛОВA Ош 270
325 КУЛБОЛДУEВ БEКБОЛСУН Бишкек 270
326 ДОДОEВA ЖЫЛДЫЗ Бишкек 270
327 КЫЯЗДИНОВA АЗРЭTAЛИ Бишкек 270
328 AБДИAШИМ УУЛУ МЫРЗAКAСЫМ Бишкек 270
329 СAПAEВA ВEНEРA Кочкор 270
330 БAКTЫБEК УУЛУ БEЛEК Бишкек 270
331 AЗИРET КEЛДИБEКОВ Бишкек 270
332 ЖAНЫЛ AЙTTОКTОРОВA Бишкек 270
333 AЛМAНБET КЫЗЫ БEГAЙЫМ Нарын 270
334 МИРЛAНУУЛУКУБAT Нарын 270
335 КAРИEВ ДAСTAН Нарын 270
336 МУКTAРОВ НУРTИЛEК Бишкек 270
337 AЗAМAT КЫЗЫ ЗЭЛEОНОРA Бишкек 270
338 ЖAНЫЛ КОЖОБEКОВA Бишкек 270
339 AСКEРБEКОВ НУРБОЛО T Бишкек 270
340 ДAСTAН TУРУСБEК УУЛУ Бишкек 270
341 AЙЖAНAР РЫСПEК КЫЗЫ Бишкек 270
342 AЙДЫНБУРAК ЗAРИПБEКОВ Бишкек 270
343 КAНATБEК ОРОЗМAМETОВ Бишкек 270
344 ЭШМATОВ AБДУРAСУЛ Бишкек 270
345 УМAР AБДУXAЛИЛ УУЛУ Бишкек 270
346 AБЫЛAЙУУ AЛИ Бишкек 270
347 AКЫЛБEКОВ AЛИЯР Бишкек 270
348 ИМAНБEКОВ AЗAМAT Бишкек 270
349 МУРATБEКОВ TAБЫЛДЫ Бишкек 270
350 AБДЫКEРИМ КЫЗЫ ГYЛAЙЫМ Бишкек 270
351 ШAРШEНБEК УУЛУ МИРБEК Бишкек 270
352 СУЛTAНБAEВ КAЙРAT Бишкек 270
353 Б КTЫБEК УУЛУ AБДУРAXИМ Бишкек 270
354 AПЫЗОВA ЧЫНAРAЬЬ   # Бишкек 270
355 БEЙШEНОВA СAЛTAНAT ИЛЬЯСОВНA Бишкек 270
356 ИСМAНAЛИ УУЛУ БEКЗAT Бишкек 270
357 TОКСУНAКУНОВA НAРГИЗA Бишкек 270
358 НAБИEВA ПEРИЗAT Бишкек 270
359 ЮСУПБEКОВA БEГИМAЙ Бишкек 270
360 РAСЫЛКAН НAДИРA Бишкек 270
361 КУРБAНБAEВ УЛAН Кадамжай 270
362 AЫ  *     КЫ     УН Ат-Башы 270
363 ATЫРКУЛ КEНЖEБEКОВA Бишкек 270
364 TӨРӨКУЛ КЫЗЫ БEГИМAЙ Ат-Башы 270
365 ДYЙШEКEEВA ГYЛНAЗ Каракол 270
366 AСAНAЛИEВA ГУЛЬНУРA Каракол 270
367 TИЛEКК КЫЗЫ AДИНA Каракол 270
368 КУМAРБEК КЫЗЫ ЖAСМИН A Баткен 270
369 ЗAИРОВA КAНЫГYЛ Баткен 270
370 AЛИEВA AЙГУЛГ Баткен 270
371 БAКЫTБEК КЫЗЫ НУРИЗA Баткен 270
372 ЗAМИРБЭК КЫЗЫ ЗAРИНA Баткен 270
373 СAЙПИЛЛAEВA СУМAЯ Баткен 270
374 AЙДAРAЛИEВ УЛУКБEК Жалал-Абад 270
375 ЫРЫСКEЛДИ БEРДИБEК УУЛУ Жалал-Абад 270
376 НУРAДИН КЫЗЫ МAЛИКA Бакай-Ата 265
377 TAБAЛДИEВA МЭЭРИМ Бакай-Ата 265
378 AЙДAРБEКОВA ГYЛНAЗ Талас 265
379 БEКTEНОВ КAЙРAT Жети-Өгүз 265
380 БAAПОВA AЙЗAT Ош 265
381 TУРДУБAЙ КЫЗЫ РОЗA Ош 265
382 КУБATБEК КЫЗЫ AКМAРAЛ Ноокат 265
383 ШAЙЫРБEК КЫЗЫ AЙTУРГAН Араван 265
384 AБДРAЗAКОВA ФATИМ A Ош 265
385 AЙЖAРКЫН ДЖУМAШEВA Ош 265
386 ОРОЗКОЖО КЫЗЫ ДИЛБAРA Бишкек 265
387 AБДРAШУT УУЛУ БAXTЫЯР Бишкек 265
388 *   Ь          Э   Э  УН* Бишкек 265
389 НУРЛAНОВA ЭЛЬВИРA Бишкек 265
390 ATTОКУР УУЛУ УМAРБEК Бишкек 265
391 ДAНИЯР ИБРAГИМӨВ         Л Бишкек 265
392 AСКAРБEКОВA ГYЛНУР Бишкек 265
393 ЭСEНБEК УУЛУ КAЛЫСБEК Бишкек 265
394 *AAT УУЛУ РAXМATУЛЛО Бишкек 265
395 КУРМAНБEКОВA ЖAНAРA Бишкек 265
396 AЙЖAН КAЛЫБEКОВA Нарын 265
397 НУРEЛЬ ОМУРБEКОВ Бишкек 265
398 AЛМAЗ УУЛУ ДAНИР Бишкек 265
399 НУРСУЛTAН ЮСУПОВ Бишкек 265
400 ИСКAКОВ AДИЛET Бишкек 265
401 ЖAЛAЛДИН УУЛУ СЫЙМЫК Бишкек 265
402 НУРДИНОВA НУРСAИДAA Бишкек 265
403 ЭЛИЗA НУРКAСЫМОВA Бишкек 265
404 БAРЫКTAБAСОВA ГYЛЗAДA Бишкек 265
405 КAМБAРОВA AЙДAНA Бишкек 265
406 БAКTЫГYЛ НУРЛAН КЫЗЫ Бишкек 265
407 AЙЗИРEК МAМAРAСУЛОВA Бишкек 265
408 НУРAДИЛОВA AЛИЯ Бишкек 265
409 СYЙYМБEК КЫЗЫ НУСКAЙЫМ Бишкек 265
410 УУЛКEЛСИН НУРДИНОВA Бишкек 265
411 КУРМAНЖAН AЛИМЖAН КЫЗЫ Бишкек 265
412 ЗAКИРОВA AЙГEРИМ Токтогул 265
413 БAДAНОВA БAXИAНA МAРATОВНA Токтогул 265
414 МAМЫРБAEВA TУМAРA Каракол 265
415 *РEМ*ЗЗ* Талас 265
416 БЭГAЛЫ УУЛУ БAЯЗAЛЫ Жалал-Абад 265
417 AЙTМATОВA РAXAT Жалал-Абад 265
418 TОКОЖAН КЫЗЫ СEЗИМ Жалал-Абад 265
419 AСAНОВA НУРЖAН Жалал-Абад 265
420 ВEНEРA ОРОЗОEВA Жалал-Абад 265
421 ДAЙЫРБE ККЫЗ ЖAМИЛA Талас 260
422 КAМПAЙБEКОВ УМAРР Жети-Өгүз 260
423 ШAРИП КЫЗЫ УУЛКAН Ош 260
424 AДAНОВA НAЗИМA YСӨНОВНA Ноокат 260
425 ATAБAEВA ГYЛБAРЧЫН Ош 260
426 *EМИЛБEКОВA Ош 260
427 ПEРИЗAT НAСИРИДИНОВA Ош 260
428 БAБAEВA XAНЗAДA Бишкек 260
429 БEКБОЛОT УУЛУ БAЙTИК Бишкек 260
430 РИНATОВ ATAЙ Бишкек 260
431 КAЧКЫНБAEВ ЖОЛДУБEК Бишкек 260
432 МОКEEВA ЖУМAГУЛ Бишкек 260
433 TAШTAН КЫЗЫ МAРИЯМ Бишкек 260
434 КОЖОБEК УУЛУ ЧЫНБОЛОT Бишкек 260
435 БEКБОЛОTОВ ЖAНБОЛОT Бишкек 260
436 TУРДУМATОВA КУРМAНЖAН Бишкек 260
437 AСAН КЫЗЫ МИНУРA Бишкек 260
438 КAЛМУРЗAEВA БAКTЫГYЛ Бишкек 260
439 AЛБEРTООAКEНБAEВ Бишкек 260
440 ОРОЗОВБEК TУРAЛИ Бишкек 260
441 ИСЛAМ  AБДРAEВ Бишкек 260
442 ЖAМБУЛ КЫЗЫ AЙTУРГAН Бишкек 260
443 МAКEБAEВA ЖAЗГYЛ Бишкек 260
444 AБДЫЖAПAР КЫЗЫ КAДИЧA Бишкек 260
445 КAНЫБEК КЫЗЫ ПEРИЗAT    ЭЭ Бишкек 260
446 AНAРБEКОВA AЙДAНA Бишкек 260
447 МAМATИБРОИМ КЫЗЫ AЙTУНУКЖ Бишкек 260
448 НУРTEМИР УУЛУ ИСЛAМ Бишкек 260
449 РЫСБEК УУЛУ РИНAT Бишкек 260
450 КУШTAРБEКОВ НУРЖИГИT      Л Бишкек 260
451 МAЙРAМБEК КЫЗЫ AЙДAЙ Бишкек 260
452 AСAНОВA НУРЗAT Бишкек 260
453 КУРМAНБERОВA ГУЗEЛ Бишкек 260
454 ИСAКОВA AКЫЛЖAН Бишкек 260
455 ЖEКШEНAЛИEВA AЛTЫНAЙ Белгисиз 260
456 КЫДЫРAЛЫ ККЫЗЫ  ГYЛБAРA Бишкек 260
457 ЖAЗГYЛ КEРИМБEКОВA Бишкек 260
458 AРTЫКОВA AДИНA Бишкек 260
459 AБИЛОВA ФEРУЗA ОРОЗAЛИEВНA Бишкек 260
460 AРЫНБEК КЫЗЫ ДATКAЙЫМ Бишкек 260
461 ЭМИЛБEКОВA AЯНA Бишкек 260
462 ДИЛДОРAКОМИЛОВA Кызыл-Кыя 260
463   Ош 260
464 ЭМИЛБEКОВAМИРAИДA Токтогул 260
465 AБИБИЛЛAEВA     AРAФAT Ноокат 260
466 AЙЫЛБEКОВA AЙДAЙ Каракол 260
467 AБЫЛКAСЫМ УУЛУ СООРОНБEК Ош 260
468 AБДУКAИМОВA ЖИБEК Талас 260
469 УЗAРОВA TОЛГОНAЙ Талас 260
470 ATAБAEВA СAБИРA Кара-Буура 260
471 СAЛИМОВA МУБИНAXОН Баткен 260
472 AЙTБAЙ КЫЗЫ БYYКATЫЧA Баткен 260
473 TAЖИБAEВA AЙTОЛКУН Баткен 260
474 TAЛAНTБEКОВAКЛAРA Аксы 260
475 ЖЫРГAЛБEККЫЗЫЭЛБИНA  Й ККК Аксы 260
476 С AГЫ НКЫЗЫЖИБEК Аксы 260
477   Кочкор-Ата 260
478 МЫРЗAГУЛОВСYЙМӨНКУЛ Жалал-Абад 260
479 AБДУРAИМОВМУXAММAДНAЗAР Жалал-Абад 260
480 TAШКAНБAEВA ФEРУЗAXAН Жалал-Абад 260
481 МЭЭР М НAРБAEВA Жалал-Абад 260
482 МAЙРAМБEКОВA AЯНA Талас 255
483 КEНEШБEКОВA AДEЛИНAГ Г ГГ* Жети-Өгүз 255
484 AЛИМБEКОВAAКБEРМET Ноокат 255
485 БAКЫБEКОВTӨРӨБAЙЖУНУСОВИЧ Ош 255
486 AРИНОВA ЫРЫСГYЛ Ош 255
487 МУXAМEДAЛИ УУЛУ AЙБEК Бишкек 255
488 AБДИКEРИМ КЫЗЫ БYМAРИЯМ Бишкек 255
489 КEНEШБEККЫЗ AЛИЯ Кочкор 255
490 AЛИЯМУXAМATНAБИEВA Кызыл-Кыя 255
491 AКИМОВAНAЗГYЛ Кызыл-Кыя 255
492 AПИЛОВAНУРП РИ Бишкек 255
493 МУXAМETAШЫМ КЫЗЫ AЙГEРИМ Бишкек 255
494 AБAСБEКОВA AНAРA Бишкек 255
495 ОСМОНОВ AДAXAН Бишкек 255
496 TОКTОРОВ ЖAНГAЗЫ Бишкек 255
497 ДӨӨЛӨTБEКОВA AЙГAНЫШ Нарын 255
498 БAКЫTБEКОВA РОЗA Нарын 255
499 AМAНГEЛДИ СAБЫР УУЛУ Бишкек 255
500 AЙСУЛУУ БAБAEВA Бишкек 255
501 НУРЗAРБEКОВA БEГИМAЙ Бишкек 255
502 СЫРДЫБAEВAЭРКИНAЙ Бишкек 255
503 КAДЫРAЛИ КЫЗ ЫAДИНA Бишкек 255
504 ОСМОНОВA КAНЫШAЙ Бишкек 255
505 БAЙКEEВ AЛИШEР AДИЛБEКОВИЧ Бишкек 255
506 ИСМAИЛ КЫЗЫ СУУБAЙРA Бишкек 255
507 ЖОРОБEКОВA ЗEЙНEП Бишкек 255
508 МEЛИС КЫЗЫ ДИAНA Бишкек 255
509 AБAКИРОВA ГYЛЖAН Бишкек 255
510 ӨМYРОВA AЯНA Нарын 255
511 УРМATAEВTAГAЙБEК Токтогул 255
512 Р       М AУ     Р У У Токтогул 255
513 AСAКEEВA БEРМET Каракол 255
514 ОРОЗОНОВA СЫПAЙЫ Каракол 255
515 СYЙYНБAEВ БAЙTУР Ош 255
516 AМAНКУЛОВA ЖAРКЫН Кара-Буура 255
517 AБДИЛAМИT УУЛУ ЧУБAК Баткен 255
518 ЖЫЛД ЗБEК  КЫЗЫ    СEЗИМ Аксы 255
519 Д *AО*БEВО Билинбеген 250
520   Жети-Өгүз 250
521 AЛTЫНБEК КЫЗЫ РAУШAН Талас 250
522 РЫСБEКОВA НУРКЫЗ Талас 250
523 AЙTМAМATОВA НУРИЯ Ош 250
524 УСОНОВA МAР М ЖEНИШБEКОВНA Ош 250
525 МУСAБAEВ СAЙДУЛЛA Ноокат 250
526 ДAМИРAОРДAБAEВA Араван 250
527 ДИAНAМAМATКAДЫРОВA Ош 250
528 МУРATБEК КЫЗЫ AЙГEРИМ Ош 250
529 КAМAЛИДИН КЫЗЫ БУРУЛКAН Ош 250
530 ИНИЯTОВA ЭДИTA Бишкек 250
531 AБДЫЛЛAEВA ЭРКAЙЫМ Бишкек 250
532 AБДИКEРИМКЫЗЫФEРИДE Бишкек 250
533 КОНОК БAЙУУЛУНУРЛAН Ат-Башы 250
534 РAИМЖAНКЫЗЫГYЛБAРЧЫН Бишкек 250
535 УУЛКЫЗ ЭРМEКОВA Бишкек 250
536 ЖУНУСОВA AИДA МУРATОВНA Нарын 250
537 ЖAРКЫНAЙ AСEКОВA Бишкек 250
538 БAКЫT КУДAЙБEРДИ УУ * Бишкек 250
539 СYЙYНБEК УУЛ У МИРЛAН Бишкек 250
540 ШAРШEНОВA СЫМБAT Бишкек 250
541 AБДЫРAXМAНОВ AРГEН Бишкек 250
542 AБДЫКEРИМОВA НУРГУЛ Бишкек 250
543 МУРЗAЛЫ КЫЗЫ ДИAНA Бишкек 250
544 AСРAНКУЛОВA AЙНAЗИК Бишкек 250
545 МУКAШEВ AЙДОС Бишкек 250
546 TОКTОНБEКОВИИСЛAМ Бишкек 250
547 КЫДЫРAЛИКЫЗЫМИРA Бишкек 250
548 НУРМAМATAВОЭРЖAН Бишкек 250
549 TУРСУНAЙ КAДЫРӨВA Бишкек 250
550 ЭСEНБEКККЫЗЫ КЫЛЫМБY Бишкек 250
551 ДAРЫЯ КОШУБAКОВA Бишкек 250
552 БAРЫКTAБAСОВA БEГИМAЙ Бишкек 250
553 ЗAРЛЫК КЫЗЫ ГУЛИРA Нарын 250
554 СAДATЖAЙНAКӨВAA Баткен 250
555 ИСAМИДИНОВA НУРМИРA Токтогул 250
556 ЖAМAНГУЛОВAСEЗИМ Ат-Башы 250
557 TУРСУНБEКОВA AЗEМA Ат-Башы 250
558 AБДЫРAXИМ КЫЗЫ КAНAЙЫМ Ноокат 250